Dagziekenhuis

De consultaties op het Geriatrisch Dagziekenhuis worden zo gepland dat alle vormen van onderzoek, het bezoek aan de dokter en andere paramedici op één dag worden samengebracht. Dit is een extra service voor de geriatrische patiënt vanaf 75 jaar. 

Expertise van het dagziekenhuis

Cognitieve achteruitgang

Bij het ouder worden, kan het gebeuren dat de intellectuele functies achteruitgaan, bijvoorbeeld: een vermindering van de functie van het kortetermijngeheugen. De oorzaak hiervan kan divers zijn en op de dienst Geriatrie kunnen we nagaan, middels een multidisciplinaire benadering, wat er precies aan de hand is. Hierbij wordt beroep gedaan op laboratoriumonderzoek, beeldvorming en aanvullende testen door de psycholoog en ergotherapeute. Er kan sprake zijn van een depressie, 'mild cognitive impairment' (MCI) of een vorm van dementie. Na diagnosestelling kan er eventueel een doorverwijzing plaatsvinden naar de Geheugenkliniek en/of medicatie worden opgestart.  

Terug naar boven


Geheugen

Indien het geheugen achteruitgaat, kan de functie van het geheugen gestimuleerd en onderhouden worden door training op de Geheugenkliniek. Er worden gedurende 4 jaar oefeningen gedaan en dit is geschikt voor patiënten van alle leeftijden. 

Terug naar boven


Vallen

De ouder wordende mens kan verzwakking krijgen van het houdings- en bewegingsapparaat. Ook de aansturing van de spieren bij het stappen door het zenuwstelsel kan minder goed plaatsvinden. Deze combinatie van factoren kan ertoe bijdragen dat iemand sneller valt. Op de dienst Geriatrie wordt een valneiging multidisciplinair geëvalueerd via ambulante consultatie, waarbij geriater, ergotherapeute en kinesist betrokken zijn. Middels verder onderzoek kan de oorzaak opgespoord en behandeld worden. 

Terug naar boven


Osteoporose

Osteoporose of botontkalking is een veel voorkomende aandoening die veroorzaakt wordt door achteruitgang van de kwaliteit van het skelet. Dit kan ertoe leiden dat er bij een zeer gering trauma een fractuur optreedt van een arm, been of een of meerdere wervels. Dit heeft soms een opname als gevolg. De onderliggende aandoening kan opgespoord worden via aanvullend laboratoriumonderzoek en beeldvorming, o.a. gebruikmakend van een botdensitometrie.  Op de dienst Geriatrie kan de individuele patiënt met osteoporose behandeld worden met medicatie, o.a. met een jaarlijkse toediening van zolidroninezuur. Tevens komt er ook een diëtiste langs om dieetadvies te geven. 

Terug naar boven


Urinaire incontinentie

Urinaire incontinentie is een frequent probleem op de dienst Geriatrie. Hierdoor kunnen er hygiënische problemen ontstaan, een depressie, vermindering van sociaal contact en een groter valrisico. Factoren die urinaire incontinentie bevorderen (bijvoorbeeld: medicatie, urinaire infectie, constipatie, levenswijze) worden opgespoord om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. 

Terug naar boven


Geriatrische beoordeling

 De geriater kan helpen om de totale gezondheidstoestand te beoordelen bij ingrijpende behandelingen door andere specialisten.

Terug naar boven


Testing

Het betreft een complete testing m.b.t. alle aspecten van het psychisch en lichamelijk functioneren. De geriater kan met het multidisciplinaire behandelteam een complete inventarisatie maken van de gezondheidstoestand van de geriatrische patiënt. 

Terug naar boven


Kinesitherapie

De kinesist kan via een trainingsprogramma het herstel van de mobiliteit ondersteunen na b.v. een doorgemaakt CVA. 

Terug naar boven


Optimale verzorgingssituatie

De sociaal verpleegkundige zoekt en bemiddelt in het vinden van de optimale verzorgingssituatie voor individuele geriatrische patiënten.

Terug naar boven


Bloedafnames

Bloedafnames die nodig zijn voor de diagnostiek gebeuren op het dagziekenhuis zelf uit het oogpunt van patiëntvriendelijkheid.  

Terug naar boven