Gezond Ouder Worden

Om mensen zo lang mogelijk een optimaal kwalitatief leven te laten leiden, zetten de diensten Geriatrie en Klinische Nutritie meer in op hoogkwalitatieve, preventieve zorg. 

Door preventieve screening kunnen blinde vlekken aangaande de gezondheidsstatus van de 65-plusser sneller aan het licht komen. Eén op drie ouderen weet bijvoorbeeld niet of hij/zij diabetes of osteoporose heeft. En soms is bepaalde medicatie eigenlijk niet meer nodig maar wordt toch trouw verder genomen…

Hoe vroeger dit ontdekt wordt, hoe effectiever er kan worden ingegrepen. 

  • Een raadpleging Gezond Ouder Worden bestaat uit verschillende onderdelen:
    • Fysieke testen bij een kinesist om spierkracht, handknijpkracht, evenwicht, uithouding, … te meten
    • Een psychologisch onderzoek (geheugen, algemeen welzijn…) 
    • Een meting van het metabolisme, en van de kwaliteit en kwantiteit van voeding (voedingsdagboek, analyse naar kwaliteit en kwantiteit, status van mineralen en sporenelementen, verhouding voeding/ levensstijl …)
    • Een medische analyse, met onder meer een evaluatie van medicatie, een bloedafname, … en indien nodig een osteoporosescreening of andere onderzoeken 
  • De deelnemer ontvangt ter plaatse een mapje met de resultaten en enkele raadgevingen, en later een volledig verslag over haar of zijn toestand. Ook de huisarts krijgt een verslag. 

Hoe het UZ Brussel bereiken?

Stippel uw route naar het UZ Brussel uit via Google Maps.