50-plussers met knieartrose pijn gezocht

50-plussers met knieartrose pijn gezocht

05 juli 2021

Bijna 80 procent van de 55-plussers heeft last van artrose. In geval van knieartrose, raden internationale richtlijnen oefentherapie aan om pijn tegen te gaan. Het is echter nog niet specifiek geweten welke processen oefentherapie in het lichaam activeert om pijn te bestrijden. Het onderzoeksteam is op zoek naar 50-plussers met knieartrose pijn om deel te nemen aan een oefenprogramma dat speciaal is opgesteld voor knieartrose.

Doel van de studie

Deze studie heeft als doel om de bijdrage van de oefeneffecten van krachttraining en/of gedragsmatige bewegingstherapie op vermindering van pijn bij knie-artrose beter te begrijpen.

Voor wie

  • 50 jaar of ouder
  • Gediagnostiseerd met knieartrose
  • Kniepijn gedurende de afgelopen 3 maanden
  • Bereid om 12 weken oefentherapie te volgen
  • Geen andere behandeling voor knieartrose

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een oefenprogramma van 12 weken.

  • Bij de start, na 2 en 10 weken oefentherapie en op einde van het onderzoek zullen er bloedafnames gebeuren en zal de pijn gemeten worden.
  • Verder zullen er ook bij de start en het einde van het onderzoek een aantal gegevens (persoonlijk en ziekte-gerelateerd) bevraagd worden via vragenlijsten en zal de hersenactiviteit gemeten worden.
  • Drie maanden na de interventie zal er opnieuw een testmoment plaatsvinden en 12 maanden na de interventie zal er gevraagd worden om (online) vragenlijsten in te vullen.

Interesse

Geïnteresseerden kunnen zich melden door naam en telefoonnummer te sturen naar knieartrosepijn@vub.be of te bellen naar 0456 21 03 90. Het onderzoek vindt plaats in het UZ Brussel of in het Ziekenhuis Geel. Een bescheiden vergoeding is voorzien.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.