Bru-BRAIN of 1 + 1 = 3

Bru-BRAIN of 1 + 1 = 3

21 september 2021

Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie bundelen expertise voor betere diagnose en therapiekeuzes. Begin 2021 is het Brussels Integrated Center for Brain and Memory (Bru-BRAIN) officieel van start gegaan. Het nieuwe disciplineoverschrijdende centrum voor geheugen en cognitie in het UZ Brussel is een unieke samenwerking tussen de diensten Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie, waarbinnen expertise niet alleen onderling wordt verweven met elkaar, maar ook met die van paramedici zoals neuropsychologen en ergotherapeuten.

Gespecialiseerde diagnose en behandelingsadvies in één dag

Patiënten met geheugenstoornissen kunnen in dit centrum terecht voor een hooggespecialiseerde diagnose en behandelingsadvies. Ze hoeven slechts een halve dag naar Bru-BRAIN te komen om dit gespecialiseerde advies van het multidisciplinaire team te krijgen. Ze worden, afhankelijk van hun problematiek, gezien door een geriater, psychiater en/of neuroloog. Zonder die samenwerking zou zo’n consultatieronde bij complexere dossiers weken in beslag nemen.

Geheugenstoornissen kunnen een symptoom zijn van heel diverse aandoeningen

Bij iemand boven de 75 gaat het misschien om een hersenziekte die verband houdt met de leeftijd, maar een patiënt kan ook een ander probleem hebben zoals een onderliggende ziekte van Parkinson. En bij jongere mensen ligt voor een geheugenstoornis mogelijk een heel andere aandoening aan de basis. Achteruitgang van cognitie is een complex proces, en het betekent een grote meerwaarde en tijdswinst om daar vanuit drie disciplines tegelijk naar te kijken.

Wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer

Bru-BRAIN is echter veel meer dan een centrum voor diagnose en behandeling van aandoeningen met geheugenstoornissen. Ook wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke doelstelling. Er lopen momenteel wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond depressie en Alzheimer, epilepsie en Alzheimer, alsook biomarkeronderzoek dat moet leiden tot een vroegere en betere diagnosestelling van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten die tot dementie kunnen leiden. Ook lopen er farmacologische studies die hopelijk de ziekte van Alzheimer kunnen remmen of zelfs voorkomen.

Bezoek de website van Bru-BRAIN

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.