Eerste patiënt met voorkamerfibrilleren behandeld met nieuw hartmapping-navigatieplatform

Eerste patiënt met voorkamerfibrilleren behandeld met nieuw hartmapping-navigatieplatform

03 augustus 2023

Wereldwijd worden meer dan 60 miljoen mensen getroffen door voorkamberfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis. Een behandeling bestaat doorgaans uit een katheterablatieprocedure, waarbij een dun buisje (katheter) via de liesader in het hart wordt ingebracht om de elektrische prikkels in het hartweefsel die het ritme verstoren, te blokkeren (ablatie). Deze week werd voor het eerst een patiënt behandeld met een nieuw mapping- en ablatiesysteem Affera van Medtronic, dat de abnormale hartritmes in kaart brengt, blokkeert en real-time feedback geeft via mapping- en navigatiesoftware.

Voorkamerfibrillatie of boezemfibrilleren is een hartritmestoornis, die kan ontstaan bij een abnormale elektrische activiteit in de wand van de longaders. Die elektrische activiteit komt vervolgens in het hart terecht, waardoor de spiervezels zich daar zeer snel en ongecoördineerd gaan samentrekken.

De aandoening - die uiteindelijk kan leiden tot een trombose, een beroerte of hartfalen - komt relatief vaak voor bij oudere mensen, maar wordt af en toe ook vastgesteld bij jongeren met een erfelijke of aangeboren hartritmestoornis.

Nieuwe techniek is veiliger en doelgerichter voor de patiënt en flexibeler voor de arts

Vandaag behandelde prof. Carlo de Asmundis, elektrofysioloog, en zijn team voor het eerst een patiënt met deze nieuwe technologie bij een katheterablatieprocedure. Dit betekent dat een dun buisje (katheter) via de liesader in het hart wordt ingebracht om de elektrische prikkels in het hartweefsel die het ritme verstoren, te blokkeren. Deze nieuwe technologie brengt de abnormale hartritmes in kaart brengt, blokkeert de elektrische prikkels en geeft en real-time feedback via mapping- en navigatiesoftware.

Prof. Carlo de Asmundis, diensthoofd Heart Rhythm Management Centre van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten in het UZ Brussel: “Deze nieuwe behandeling is veiliger dan de eerdere behandelingen en werkt doelgerichter. Alleen de specifieke cellen die de hartritmestoornissen veroorzaken, worden nu geblokkeerd door gebruik van een gecontroleerd elektrisch veld (Pulsed Field ablatie). Dit in tegenstelling tot eerdere technieken, die niet doelgericht waren. Pulsed Field ablatie is de techniek van de toekomst voor de behandeling van hartritmestoornissen, omwille van het specifieke doelgerichte karakter en de veiligheid voor de patiënten”

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.