Elektronisch patiëntendossier Primuz nu al in 4 ziekenhuizen in gebruik

Elektronisch patiëntendossier Primuz nu al in 4 ziekenhuizen in gebruik

21 februari 2020

Midden februari 2020 startte AZ Jan Palfijn als derde perifeer ziekenhuis in Vlaanderen met Primuz, het elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkeld door het UZ Brussel. Het AZ Jan Palfijn is hiermee na het AZ Sint‐Elisabeth in Zottegem, het Heilig-Hartziekenhuis in Lier en het UZ Brussel in Jette het vierde ziekenhuis dat van Primuz gebruik maakt. Intussen kozen negen ziekenhuizen voor Primuz van het UZ Brussel. Met de andere vijf ziekenhuizen wordt door het ICT-team van het UZ Brussel nauw samengewerkt met de ICT-teams van deze ziekenhuizen en CTG Health Solutions om de verschillende functionaliteiten op maat van de ziekenhuizen gebruiksklaar te maken.

Flexibel en geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

Het AZ Jan Palfijn koos voor een nieuw, flexibel en geïntegreerd EPD dat door het UZ Brussel werd ontwikkeld in het kader van een doorgedreven informatisering van het ziekenhuis. Alle modules van Primuz worden onder begeleiding van CTG Health Solutions gefaseerd over 2 jaar uitgerold. 
De belangrijkste functionaliteiten van Primuz voor het AZ Jan Palfijn zijn een (para)medisch en verpleegkundig dossier met ordercommunicatie, medicatiebeheer, afsprakenbeheer en modules voor het operatiekwartier, de spoedgevallendienst en de patiëntenadministratie. Naast deze functionele aspecten zet dit EPD sterk in op de verdere ontwikkeling van o.a. clinical decision support (CDSS) en een portaalfunctie (vanaf de zomer beschikbaar). Het gebruik van Primuz verbetert ook de kwaliteit van de zorg dankzij een betere communicatie en samenwerking tussen verschillende zorgverleners. En daar heeft finaal ook de patiënt uiteraard baat bij. 

Werken als ICT’er in het UZ Brussel

Wie in het UZ Brussel als ICT-er werkt, zorgt er mee voor dat artsen, verpleegkundigen en paramedici beschikken over de meest moderne en hoogtechnologische systemen voor de best mogelijke zorgverlening. Tegelijk omringen de ICT’ers patiënten met applicaties, portals en mobiele toepassingen, en verbeteren ze hun zorgtraject. Wie het ICT-team van het UZ Brussel wenst te versterken of op deze dienst stage wil lopen, kan de vacatures raadplegen via deze link: www.uzbrusselwerkt.be.

Lees verder onder de foto.

EFRO-programma

Het project Industrialisatie, Innovatieve O&O en Valorisatie van het Klinisch Werkstation van het UZ Brussel kwam tot stand in het kader van het operationele EFRO-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat met name initiatieven ondersteunt in de sector Gezondheidszorg en diensten aan personen. In dat verband werd 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in het project  Industrialisatie, Innovatieve O&O en Valorisatie van het Klinisch Werkstation van het UZ Brussel waarvan 50% afkomstig is van Europa en 50% van het gewest, met als doelstelling te investeren in groei en werkgelegenheid.