Focusgroep huisartsen: Transmurale zorg

Focusgroep huisartsen: Transmurale zorg

Dinsdag 29 september 2020
Van 20 tot 21.30 uur
UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

Het Oncologisch Centrum binnen het UZ Brussel organiseert een focusgroep voor onder meer huisartsen in het kader van transmurale zorg. Doel van de focusgroep is het identificeren van barrières en facilitators in transmurale zorg bij oncologische patiënten
behandeld met immuun checkpoint inhibitoren.  

Programma

 • De ideale ontslagbrief
  • Inhoud & Layout
 • Delen van gegevens via bestaande elektronische platformen:
  • Problemen?
  • Verschil Vlaamse versus Brusselse artsen en toegang tot data
 • Transmurale communicatie
  • Informatiebrochures/ontslagbrief /medicatieschema evalueren, …
  • Varia: nieuwsbrief Oncologisch Centrum

Inschrijven

Deelname is gratis. Gelieve in te schrijven voor 15 september via deze inschrijvingslink.

Na inschrijving ontvangt u via e-mail een link naar een vragenlijst om de huidige situatie in kaart te brengen (max. 10 minuten). Wij vragen u om deze ten laatste één week voor het plaatsvinden van de focusgroep in te vullen.