Groepsconsultaties tijdens zwangerschap vragen om terugbetaling

Groepsconsultaties tijdens zwangerschap vragen om terugbetaling

13 januari 2022

Het klassieke model van individuele consultaties tijdens de zwangerschap is nog te vaak eenrichtingsverkeer: de zorgverlener geeft informatie, de patiënt luistert. Groupcare is doeltreffender, maar … het ontbreekt aan geschikte nomenclatuur.

Wereldwijd passen tal van landen Group Care of centering-based prenatale groepszorg als zorgmodel toe. Daarbij komt een groep van acht tot twaalf vrouwen gedurende tien sessies van twee uur samen onder begeleiding van twee personen, van wie minstens één wettelijk bevoegd is om de zwangerschap medisch op te volgen. Dat kan bijvoorbeeld een huisarts, vroedvrouw of gynaecoloog zijn. Zowel het medische luik komt aan bod, als de inhoudelijke gezondheidspromotie van de gezondheidsvoorlichting (GVO). Group Care vertrekt vanuit de groep en de persoonlijke ervaringen die bij de vrouwen leven. Zij kunnen ook zelf onderwerpen aanbrengen. Het is veel meer tweerichtingsverkeer. Group Care helpt daarenboven een sociaal netwerk opbouwen en creëert verbinding.

Vrouwen worden empowered

In Group Care staat het empowerment van vrouwen centraal. Vrouwen worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken op basis van informatie die ze in de sessies geleerd hebben, onder meer door de discussies met andere vrouwen in de groep. Dat gaat zowel over gezondheid en gezonde levensstijl, als over aspecten van de bevalling als inleiding, pijnbestrijding of de voeding van de baby.

De vrouwen krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en dat is des te belangrijker voor zij die kwetsbaar zijn. We stellen immers vast dat deze zich doorgaans wel aanbieden voor de medische check-ups, maar de inspanning te hoog vinden om ook naar de GVO te komen. Ze willen vooral weten of hun kindje gezond is en bij de lessen voelen ze zich te weinig betrokken en haken af. In de groepssessies zorgen we ervoor dat die psychosociaal kwetsbare vrouwen op een toegankelijke manier ook de GVO-informatie meekrijgen. Group Care vindt daarom juist het makkelijkst ingang bij deze groep vrouwen die we anders het moeilijkst kunnen bereiken. Door het uitwisselen van ideeën en ervaringen merken we daarenboven dat vrouwen de adviezen nauwer ter harte nemen en beter een gezonde levensstijl aanhouden. Dat leidt tot een beter gezondheidsresultaat, terwijl de zorg minder belast wordt.

Lees verder onder de foto.

Een voorbeeld van geïntegreerde zorg

Group Care is ook een voorbeeld van geïntegreerde zorg. Alle aspecten komen aan bod: niet alleen het medische luik, maar ook het psychosociale. Denk aan welzijn en mentaal welbevinden tijdens de zwangerschap, maar ook aandacht voor het sociale netwerk of delicate onderwerpen zoals geweld in het huishouden of angst voor de geboorte.

Om die uiteenlopende redenen zijn we ervan overtuigd dat dit een nieuw zorgmodel is dat veel ruimer kan gaan dan enkel bij zwangerschap. Zo bestaan er ook groepen rond parenting, met ouders die dezelfde problemen rond kinderzorg en opvoeding doormaken en heel wat ervaringen met elkaar kunnen delen.

België blijft achter!

Terwijl In Nederland Group Care uitgroeit tot standaardzorg, is het in België nog innovatief. Tal van barrières bemoeilijken de uitrol van groepsconsultaties op grote schaal. De huidige nomenclatuur focust zich nog heel sterk op de individuele consultatie.

Het UZ Brussel heeft de stap wel gezet. Wij focussen bij Group Care vooral op de psychosociale kwetsbare vrouwen, maar dat is zeker niet de enige doelgroep. Hoe verschillend de vrouwen naar achtergrond, afkomst of leefomstandigheden ook zijn, ze ontdekken tijdens Group Care dat er grote gelijkenissen zijn in wat ze allemaal op dezelfde momenten in de zwangerschap beleven. Dat schept een groot gevoel van verbondenheid met elkaar. Ook chronische aandoeningen zoals diabetes kunnen mogelijk met deze combinatie van medische opvolging en gezondheidsvoorlichting gebaat zijn. Bij UZ Brussel bekijken we daarom nu ook of we Group Care kunnen toepassen bij kankerpatiënten die hartfalen hebben ontwikkeld.

De vraag bij de patiënten is groot en de voordelen van groepssessies zijn overduidelijk. Nu de overheid nog …

Prof. dr. Katrien Beeckman Prof. dr. Katrien Beeckman
Prof. dr. Katrien Beeckman
Vroedvrouw met doctoraat in de Sociale Gezondheidswetenschappen
Prof. dr Katrien Beeckman is vroedvrouw met doctoraat in de sociale gezondheidswetenschappen. Haar werk focust op optimalisatie van zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen. Vanuit het project Born in Belgium Professionals wordt met het team ook ingezet op het innoverende model van Group Care in het UZ Brussel en daarbuiten.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.