Lanceringsevent project ALBaT®OS

Lanceringsevent project ALBaT®OS

- voor verwijzers
Dinsdag 30 april 2024
Van 9 tot 12 uur
Auditorium Kiekens, UZ Brussel - Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

ALBaT®OS: Alternatieve Leervormen en Begeleidingstrajecten aanreiken voor het Remediëren van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit experimenteel project gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en gecoördineerd door het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (plus), UZ Brussel beoogt om kinderen met het vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders op korte termijn op weg te zetten via toegankelijke ondersteuning. 

Door een laagdrempelig traject uit te werken, los van het voorziene kader van terugbetaling, wordt getracht het verlies aan ontwikkelingskansen door (te) late opstart van individuele logopedische therapie te beperken. De naam verwijst naar de hoofddoelstelling om logopedisten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen om korte en alternatieve behandelingsmogelijkheden te exploreren. ALBAT®OS kan eveneens metaforisch benaderd worden, het uitreiken naar het netwerk om expertise en ervaring uit te wisselen om zo te komen tot effectieve én efficiënte werkvormen. 

Via dit lanceringsevent met inspirerende sprekers worden deelnemers geprikkeld na te denken over alternatieve begeleidingstrajecten voor kinderen met TOS. 

Programma

9 uur: Welkom met koffie

9.15 uur: Verwelkoming
Eva Cloet, directeur Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

9.25 uur: Voorstelling project ALBAT®OS
Ellen Van Den Heuvel, logopediste COS/COS+

9.40 uur: Ouders inschakelen als co-therapeut
Jana Verzele en Laura Saelens, Logopedie Pajottenland
Te lange wachtlijst, frustratie van de ouders dat er geen hulp is, frustratie van de logopedist dat ze geen hulp kan bieden. Herkenbaar?
Vanuit het werkveld proberen we de ouders in te schakelen als co-therapeut door het inschakelen van indirecte therapie.
Dit gebeurt o.a. door het inschakelen van adviesgesprekken waarbij we ouders concrete tips en adviezen geven. Daarnaast schakelen we ook Taalavonturen in om via spelletjes en boekjes ook de (moeder)taal te stimuleren. Door middel van webinars en workshops geven we hen ook concrete handvaten.

10 uur: Faciliteren van de Nederlandse taalverwerving bij meertalige kinderen: Evidentie van een narratief interventieprogramma
Julie Daelman, Universiteit Gent
Door een tekort aan Nederlandstalige taalblootstelling heeft een groot deel van de meertalige kinderen in Vlaanderen nood aan extra ondersteuning bij het verwerven van de schooltaal. Het verbeteren van de narratieve vaardigheden in de schooltaal zou een efficiënte methode kunnen zijn om de algemene taalvaardigheden te optimaliseren en dus het risico op taal- en leerproblemen te verminderen. Deze lezing zal ingaan op het gebruik van een narratief interventieprogramma om de algemene en de narratieve taalvaardigheden in de schooltaal van typisch-ontwikkelende meertalige kinderen te ondersteunen. Zowel de inhoud en werkwijze van de interventie, als de wetenschappelijke evidentie van het trainingsprogramma zullen worden belicht.

10u20: Effectieve taalondersteuning: Inspiratie voor leerkrachten en logopedisten
Kirsten Schraeyen, Thomas More & onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven
In opdracht van het Vlaams ministerie van Onderwijs onderzochten we de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen met onvoldoende beheersing van de onderwijstaal, waaronder Nederlandsetaalleerders en leerlingen met TOS. In een notendop laten we ook jou graag kennismaken met de zes onmisbare bouwstenen voor het opzetten van een succesvol en effectief taaltraject. Een traject dat door vele handen gedragen wordt, heeft immers een grotere kans op slagen.

10.40 uur: Logopedische ondersteuning: het kan anders!
Sofie Lamon, praktijk KOMPASS, gaat met ouders én kind enkele sessies aan de slag om taal en communicatie te versterken met oog op een haalbare transfer naar de thuiscontext.
Liesbeth Van As, leersteuncentrum Kasterlinden, informeert over methoden om klassikaal of in kleine groep taal te ondersteunen.

11.10 uur: Vragenronde, netwerkmoment, en inspiratietafel
We willen jullie beter leren kennen. Breng gerust materialen, informatie of inspiratie mee die waardevol kunnen zijn bij het ondersteunen van (meertalige) kinderen met (een vermoeden) van TOS.

Inschrijven

Deelname is GRATIS.
Inschrijven kan tot en met 22 april 2024 via deze link.

Bereikbaarheid

Bekijk hier de bereikbaarheidsfiche.

ALBAT®OS?

Dit experimenteel project gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en gecoördineerd door het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (plus), UZ Brussel beoogt om kinderen met het vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders op korte termijn op weg te zetten via toegankelijke ondersteuning.

Door een laagdrempelig traject uit te werken, los van het voorziene kader van terugbetaling, wordt getracht het verlies aan ontwikkelingskansen door (te) late opstart van individuele logopedische therapie te beperken. De naam verwijst naar de hoofddoelstelling om logopedisten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen om korte en alternatieve behandelingsmogelijkheden te exploreren. ALBAT®OS kan eveneens metaforisch benaderd worden, het uitreiken naar het netwerk om expertise en ervaring uit te wisselen om zo te komen tot effectieve én efficiënte werkvormen.

Via dit lanceringsevent met inspirerende sprekers worden deelnemers geprikkeld na te denken over alternatieve begeleidingstrajecten voor kinderen met TOS.

Meer informatie: albatros@uzbrussel.be

 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.