Lanceringsevent project ALBaT®OS

Lanceringsevent project ALBaT®OS

- voor verwijzers
Dinsdag 30 april 2024
Van 9 tot 12 uur
Auditorium Kiekens, UZ Brussel - Laarbeeklaan 101, 1090 Jette

ALBaT®OS: Alternatieve Leervormen en Begeleidingstrajecten aanreiken voor het Remediëren van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit experimenteel project gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en gecoördineerd door het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (plus), UZ Brussel beoogt om kinderen met het vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders op korte termijn op weg te zetten via toegankelijke ondersteuning. 

Door een laagdrempelig traject uit te werken, los van het voorziene kader van terugbetaling, wordt getracht het verlies aan ontwikkelingskansen door (te) late opstart van individuele logopedische therapie te beperken. De naam verwijst naar de hoofddoelstelling om logopedisten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen om korte en alternatieve behandelingsmogelijkheden te exploreren. ALBAT®OS kan eveneens metaforisch benaderd worden, het uitreiken naar het netwerk om expertise en ervaring uit te wisselen om zo te komen tot effectieve én efficiënte werkvormen. 

Via dit lanceringsevent met inspirerende sprekers worden deelnemers geprikkeld na te denken over alternatieve begeleidingstrajecten voor kinderen met TOS. 
 

Deelname is gratis, het programma volgt later.

Gelieve u in te schrijven voor zaterdag 20 april 2024 via deze link.

 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.