Meerderheid van long covid patiënten vertonen een overgevoelig zenuwstelsel

Meerderheid van long covid patiënten vertonen een overgevoelig zenuwstelsel

14 december 2021

Meer dan 70% van de patiënten die lijden aan long covid, vertonen een verhoogde gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel, net zoals het geval is bij bepaalde chronische pijnaandoeningen zoals fybromyalgie. Dit blijkt uit een studie van onderzoekers van UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel die recent werd gepubliceerd in The Journal of Clinical Medicine. Deze overgevoeligheid leidt onder meer tot symptomen zoals extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratiestoornissen, … en hebben een grote impact op de levenskwaliteit van de patiënten. Zo geeft bijvoorbeeld 20% aan dat ze niet in staat zijn om dagelijkse gezins- of werkactiviteiten uit te voeren. Revalidatieprogramma’s die inzetten op chronische klachten zouden dus best ook rekening houden met deze overgevoeligheid van het zenuwstelsel.

Volgens de “Grote Coronastudie” van de Universiteit Antwerpen heeft 30% van de patiënten twee maanden na het begin van een coronavirusinfectie nog steeds klachten. De lijst van klachten is lang, gaande van extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratiestoornissen, duizeligheid, pijn tot angst en depressieve gedachten. Het zijn symptomen die ook vaak voorkomen bij patiënten die lijden aan een verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld bij fibromyalgie en andere chronische pijnsyndromen. Bovendien komen de klachten niet enkel voor bij mensen met een zware infectie, maar kunnen ze zich ook ontwikkelen na slechts licht ziek geweest te zijn.

70% van de patiënten vertoont een verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel

Onderzoekers van Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel hebben via een online bevraging van 567 Nederlandstalige patiënten met langdurige klachten na COVID-19 de link proberen te maken tussen de ernst van de klachten en een verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel. De resultaten werden onlangs gepubliceerd in The Journal of Clinical Medicine.

Prof. Maarten Moens, neurochirurg in het UZ Brussel, gespecialiseerd in chronische pijn: “De studie toont aan dat symptomen van verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel (“centrale sensitisatie”) voorkomen bij meer dan 70% van patiënten met langdurige klachten na COVID-19. Centrale sensitisatie wil zeggen dat de hersenen een signaal als pijn kunnen interpreteren zonder dat er effectief in ons lichaam een acuut probleem of echte schade is. Het lichaam gaat bovendien steeds sterker reageren met vage maar ernstige klachten als gevolg. En hoe ernstiger de klachten, hoe groter de impact op de gezondheidgerelateerde levenskwaliteit en functionele beperkingen.”  

Zo gaf 63% van de patiënten aan enige problemen te ondervinden bij dagelijkse activiteiten zoals werk, huishouden, of gezins- of vrijetijdsactiviteiten. 20% was niet in staat om deze dagelijkse activiteiten uit te voeren. 18% ondervond geen problemen. Voor mobiliteit daarentegen gaf 57% aan dat er geen problemen waren met rondwandelen, terwijl 40 % enige problemen ervoer. 3% meldde bedlegerig te zijn.

Revalidatie met oog voor pijneducatie en cognitieve gedragstherapie

De enorme impact van chronische klachten heeft ook een impact op de invulling van revalidatieprogramma’s voor patiënten met long covid. Naast de klassieke revalidatie gericht op het fysieke functioneren, is er nood aan extra aandacht voor pijneducatie en cognitieve gedragstherapie bij patiënten die symptomen vertonen van centrale sensitisatie. Dit betekent dat zij leren begrijpen wat pijn is en welke aanpassingen er in het lichaam gebeuren wanneer er sprake is van centrale sensitisatie. Ze krijgen ook methoden aangereikt om met die specifieke klachten om te gaan.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.