Nieuw UZ Brussel kwaliteitskader: meer focus op tastbare resultaten voor patiënt en medewerker

Nieuw UZ Brussel kwaliteitskader: meer focus op tastbare resultaten voor patiënt en medewerker

20 oktober 2021

Een ambitieus kwaliteitsbeleid met meer focus op een daadwerkelijke verbetering van het resultaat van de zorg en van patiëntenervaringen, dat is het uitgangspunt van het vernieuwde kwaliteitskader dat het UZ Brussel de afgelopen maanden met betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen en experten uit ondersteunende diensten heeft uitgewerkt. De vernieuwing komt er na de beslissing van einde 2020 om niet verder te gaan met de JCI-accreditering. Dit internationale accrediteringsprogramma resulteerde in een aantal belangrijke procesverbeteringen, maar de administratieve druk stond niet steeds in verhouding tot het aantoonbare resultaat in de zorg.

Het UZ Brussel behaalde in 2017 voor de eerste keer het prestigieuze JCI kwaliteitslabel en besliste in november 2020 om niet verder te gaan met de JCI-accreditering. 

CEO prof. dr. Marc Noppen:

“We hebben de afgelopen twee jaar kunnen vaststellen dat meer en meer ziekenhuizen afstappen van de normenkaders van grote internationale accreditatie-instellingen zoals JCI en NIAZ. Het is belangrijk ons te realiseren waar het eigenlijk om draait: om vertrouwen. Wie ziek is en daardoor kwetsbaar, moet vertrouwen kunnen hebben in de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid. Wanneer een accreditatie dermate focust op processen en procedures dat er nog onvoldoende ruimte is voor de mens – zowel de patiënt als de medewerker – schiet ze haar doel voorbij en moet ze worden herzien.” 

Meer tastbare resultaten voor de zorg en patiëntenervaring 

De voorbije maanden werd een nieuw kwaliteitskader uitgewerkt met vertegenwoordiging van artsen en verpleegkundigen in verschillende werkgroepen en in overleg met experten uit ondersteunende diensten. Het nieuwe kader laat diensten toe om meer eigen accenten te leggen, met meer tastbare resultaten voor patiënten én medewerkers. 

Tom Coolen, directeur Kwaliteit:

“Kwaliteit en patiëntveiligheid zit vervat in vele grote en kleine aspecten van onze dagelijkse werking. Niet de hoeveelheid normen die je vooropstelt is van belang, maar het daadwerkelijke resultaat en de meerwaarde voor onze patiënten en medewerkers. Diverse zorgprogramma’s en diensten zijn bovendien geaccrediteerd op hun specifieke domein na een externe audit. Daarom geven we naast de ziekenhuisbrede kwaliteitsnormen rond bijv. veilige chirurgie, valpreventie en patiëntenidentificatie, veel ruimte aan de diensten en hun medewerkers om te bepalen op welke aspecten zij willen focussen. We bouwen daarbij verder op de verworvenheden van de JCI-accreditatie uit 2017: van de oorspronkelijke 308 normen zijn er nu 172 geselecteerd en waar nodig aangepast volgens de eigenheid van onze zorgomgeving.” 

Lees verder onder foto.

Interne en externe toetsing van kwaliteit 

Het UZ Brussel kijkt uit naar de ontwikkeling van een nieuw Vlaams beleidskader voor kwaliteit. In afwachting van die nieuwe externe toetsing voor de sector, zet het ziekenhuis verder in op interne kwaliteitsrondes. Het bekijkt ook mogelijkheden binnen o.a. het eigen CUROZ-netwerk voor vormen van externe toetsing tussen ziekenhuizen. Diensten en zorgprogramma’s met specifieke accreditaties op hun domein (vb. OECI en ESMO voor het Oncologisch Centrum, JACIE voor stamceltransplantatie, AAHRPP voor klinisch onderzoek, BELAC voor labo’s, …) doorlopen externe audits binnen die specifieke kwaliteitsprogramma’s. 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.