Nieuwe medicatie tegen Alzheimer: positief maar voorzichtigheid blijft geboden

Nieuwe medicatie tegen Alzheimer: positief maar voorzichtigheid blijft geboden

08 december 2022

Heel wat media hadden het er vorige week over: er is mogelijk een nieuw geneesmiddel tegen Alzheimer. In de Verenigde staten werden tijdens het Clinical Trial on Alzheimer’s Disease (CTAD) congres in San Francisco de resultaten van een nieuwe behandeling voorgesteld met het geneesmiddel lecanemab. Maar voorzichtigheid is geboden: het geneesmiddel kan de ziekte van Alzheimer vertragen, maar niet stoppen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dat dementie aan belang toeneemt, bewijzen de recente cijfers van Sciensano: dementie is de vaakst voorkomende doodsoorzaak van ons land geworden. Dit is het gevolg van de vergijzing van onze bevolking. Leeftijd is immers de belangrijkste risicofactor voor dementie. Een lichtpunt is wel dat het aantal nieuwe personen met dementie in de Westerse wereld minder snel stijgt dan vroeger, wat wellicht een gevolg is van een gezondere levensstijl en een betere (medische) controle van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. 

De eerste resultaten van het onderzoek tonen aan dat lecanemab de effecten van de ziekte van Alzheimer vertraagt.

Prof. Engelborghs, diensthoofd Neurologie: “We verwachten dat de medicatie een positief effect zal hebben op behandelde patiënten, vooral ook gezien de gunstige effecten op kwaliteit van leven en zorgbelasting. Maar het effect is beperkt: we kunnen de ziekte vertragen maar niet stoppen. Bovendien werkt het geneesmiddel in de vroege fasen van de ziekte, wanneer er enkel milde geheugenproblemen zijn of in het begin van het dementiestadium. Mensen met een meer gevorderde dementie komen niet voor deze behandeling in aanmerking. Deze medicatie vergt tweewekelijkse infusen in het ziekenhuis. De mogelijke nevenwerkingen bestaan uit allergische reacties tijdens de infusen, alsook kleine ontstekingshaarden of bloedingshaarden in de hersenen. Deze blijven meestal zonder symptomen, maar moeten wel tijdig opgespoord worden door een MRI-scan van de hersenen, die dus geregeld moet plaatsvinden.”

Alzheimer blijft echter een complexe aandoening en er is absoluut nood aan verder wetenschappelijk onderzoek om de ziekte beter te doorgronden.

Ook UZ Brussel zet in op onderzoek naar dementie

Naast onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van de ziekte van Alzheimer, zet het UZ Brussel ook in op onderzoek naar een verbeterde vroegtijdige diagnosestelling van de ziekte van Alzheimer en andere hersenziekten die dementie veroorzaken. Ook proberen we de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen door, in samenwerking met onderzoekspartners, de interactie tussen het ziekteverloop van Alzheimer en epilepsie, beroerte, depressie en hardhorigheid te onderzoeken.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.