Symposium 'Patiënt & zorgverlener: piloot & co-piloot?'

Symposium 'Patiënt & zorgverlener: piloot & co-piloot?'

1 oktober 2019
Van 14 tot 17.30 uur
Brussels Health Campus - Faculteit Geneeskunde en Farmacie - Auditorium Brouwer, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essentieel. Wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie? Tijdens dit symposium komen de volgende vragen aan bod :

  • De patiënt hoort een partner te zijn in z’n zorgproces. Waar waar staat dat voor?
  • Vervullen patiënt en zorgverlener de rol van piloot en co-piloot?
  • Welke verwachtingen bestaan er wederzijds?
  • Zijn er verbeterpunten en hindernissen?
  • Welke rechten en plichten brengt dit met zich mee?
  • Wat is de plaats van technologie daarin?
  • Welke interpersoonlijke communicatie is gewenst?
  • En wat betekent ‘patient empowerment’?

10 sprekers geven hun visie in een korte en kernachtige presentatie.

>>> Details en inschrijven op www.patient-zorgverlener.be