Rechtstreekse injectie immuuntherapie in de hersenen hoopvol voor de helft van de glioblastoompatiënten na herval

Rechtstreekse injectie immuuntherapie in de hersenen hoopvol voor de helft van de glioblastoompatiënten na herval

11 december 2019

Uit onderzoek van neurochirurgen en oncologen in het UZ Brussel bij patiënten na herval van glioblastoom blijkt dat het lokaal toedienen van immuuntherapie in de hersenen mogelijk de overlevingskansen verlengt om de meest kwaadaardige hersentumor aan te pakken. Bij patiënten, bij wie een operatie nog mogelijk is en bij wie immuuntherapie rechtstreeks in de hersenen wordt geïnjecteerd, wordt de behandeling goed verdragen. Daarnaast blijkt dat deze behandeling bij de helft van de patiënten de overlevingskans mogelijk verlengt.

Hoopgevende resultaten 

“Hoewel immuuntherapie niet bij alle glioblastoompatiënten werkt, zijn de resultaten bij een aantal patiënten, die wel langer lijken te overleven, hoopgevend. We stellen vast dat 58% patiënten langer dan een jaar overleeft na de diagnose van herval in vergelijking met slechts 25 tot 30% met de standaardbehandeling. Bij een aantal patiënten die van bij de start hebben deelgenomen aan ons onderzoek, zijn er zelfs met 2 jaar overleving en een aantal met 3 jaar overleving. Ook al gaat het om een klein aantal patiënten, vinden we deze eerste langetermijnresultaten hoopgevend,” licht neurochirurg prof. Johnny Duerinck toe die deel uitmaakt van het onderzoeksteam van prof. Bart Neyns, diensthoofd Medische Oncologie in het UZ Brussel.   

Deze resultaten komen uit een studie van het UZ Brussel waarin patiënten immuuntherapie rechtstreeks via een injectie in de hersenen in of rond de zone van de tumor kregen toegediend na afloop van de operatie om de tumor te verwijderen. Die immuuntherapie activeert het immuunsysteem van de patiënt om de tumorcellen van deze extreem agressieve hersenkanker te bestrijden en op te ruimen. Daarna kregen ze in de dagkliniek om de twee weken hun immuuntherapie via intraveneuze toediening rechtstreeks in de bloedbaan. 

Lees verder onder de foto. 

Nieuwe toepassingen voor meer patiënten 

“Er wordt te weinig onderzoek gedaan voor patiënten met herval van glioblastoom. Het verbeteren van de prognose die met de huidige behandelingen somber is, is onze de drijfveer om deze studie verder te zetten. We breiden het onderzoek ook uit naar patiënten bij wie de hersentumor na herval niet meer operatief kan verwijderd worden. Voorwaarde is wel dat ze bij de eerste diagnose wel een operatie hebben ondergaan en dat ze geen cortisonebehandeling volgen. Bij deze patiënten gaan we de immuuntherapie meerdere malen lokaal in de hersenen toedienen via een katheter in het hoofd die verbonden is aan een onderhuids ingeplant reservoir. Op die manier kunnen we de behandeling in en rond de tumor om de twee weken ingeven,” gaat prof. Duerinck verder.  

“Voor de verderzetting van ons onderzoek zijn natuurlijk ook financiële middelen nodig. Eerder kregen we steun van de Stichting tegen Kanker en van fondsenwerving door patiënten. Nu zijn we Kom op Tegen Kanker dankbaar dat zij ons onderzoek mee verder ondersteunen. Zij hebben een bedrag van 638 800 euro toegekend waarmee we in een volgende fase van het onderzoek immuuntherapie zullen combineren met dendritische celtherapie om de tumorcellen te bestrijden.”

Deelnemen aan dit onderzoek 

Patiënten die wensen in aanmerking te komen voor dit onderzoek kunnen dit bespreken met hun behandelende arts of contact opnemen met de dienst Neurochirurgie in het UZ Brussel (T: 02 477 60 12, E: afspraak_neurochirurgie@uzbrussel.be). 
 

Meer informatie over de behandeling van hersentumoren