UZ Brussel en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola bundelen krachten voor kinderoncologie

UZ Brussel en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola bundelen krachten voor kinderoncologie

03 juni 2020

Het UZ Brussel en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZF) gaan in de toekomst nauwer samenwerken voor de verzorging en behandeling van kinderen met kanker. Dat zijn de directies en de diensthoofden Pediatrie van beide ziekenhuizen overeengekomen. Het UZ Brussel en het UKZKF werken reeds langer samen op het vlak van kinderoncologie. Ze bundelen hun medische expertise nu nog meer zodat patiëntjes er terecht kunnen voor de meer complexe behandelingen en therapeutische innovaties ruimer kunnen worden toegepast en ontwikkeld. Door deze versterkte samenwerking investeert het UZ Brussel in de verdere ontwikkeling en de toekomst van de dienst kinderoncologie.

Kinderoncologen zullen in het UKZKF de komende jaren worden opgeleid om de medische equipe in het UZ Brussel uit te breiden en te versterken. Tot die opleidingsperiode voltooid is, zullen nieuwe patiëntjes van het UZ Brussel voor opstart van de meer complexe behandelingen die een langere opname vergen voorlopig naar het UKZKF worden doorverwezen.

Minder complexe behandelingen, opvolging, dagbehandelingen, activiteiten en opvang voor kinderen en hun ouders in De Appeltuin, en consultaties kinderoncologie blijven plaatsvinden in het UZ Brussel. Voor kinderen die reeds in behandeling zijn in het UZ Brussel verandert er dus niets. Specifieke hooggespecialiseerde behandelingen zoals radiotherapie en neurochirurgie voor hersentumoren bij kinderen, waarin het UZ Brussel een bijzondere expertise heeft, zullen ook verder in het UZ Brussel plaatsvinden, bovendien ook voor patiëntjes uit andere ziekenhuizen.  

“Wij wensen hiermee eerdere foutieve berichten over een mogelijke sluiting of afbouw van de kinderoncologie in het UZ Brussel met klem te ontkrachten. Integendeel we investeren in het UZ Brussel in de verdere ontwikkeling van de kinderoncologie zodat de toekomst van deze belangrijke activiteit in ons ziekenhuis verzekerd blijft,” benadrukt prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.