UZ Brussel heeft werk voor meer dan 90 nieuwe collega’s met goesting

UZ Brussel heeft werk voor meer dan 90 nieuwe collega’s met goesting

19 februari 2019

Het UZ Brussel heeft werk voor meer dan 90 nieuwe collega’s om de klok rond in te staan voor kwaliteitsvolle patiëntenzorg en alle mogelijke ondersteuning die daarmee gepaard gaat. Naast de typische zorgprofielen zoals verpleegkundigen, laboranten, medische beeldvormers en artsen is het universitair ziekenhuis ook op zoek naar witte raven en talent voor tal van ondersteunende profielen zoals ICT’ers, technici, administratieve en logistieke medewerkers. De trends in de zorg zijn niet vreemd aan de toenemende behoefte aan zorgverleners. Het ziekenhuis lanceert daarvoor een rekruteringscampagne en een nieuwe wervingswebsite (www.uzbrusselwerkt.be). Dertig collega’s uit diverse hoeken van het ziekenhuis getuigen hoe zij werken in het UZ Brussel ervaren.

Zorgbehoeften van een Brussels universitair ziekenhuis

Wie aan een ziekenhuis denkt als werkgever, denkt doorgaans spontaan aan artsen, verpleeg-, vroed- en zorgkundigen, paramedici, laboranten, … Die zorgprofielen maken iets meer dan de helft uit van de meer dan 90 vacatures die het UZ Brussel wenst in te vullen. Die zijn vitaal voor de bijna 400.000 patiëntencontacten en meer dan 30.000 hospitalisaties per jaar van patiënten van 160 verschillende nationaliteiten uit bijna alle werelddelen.
 
“Maar om tegemoet te komen aan de digitalisering, de noden van de mondige gezondheidsconsument, de veranderende zorgomgeving zijn we ook op zoek naar specifieke profielen. Zo werk je bij het IT-team mee aan nieuwe digitale toepassingen voor zowel zorgverstrekkers als patiënten. En op de Technische Dienst ben je een onmisbare schakel, onder meer voor de bouw van het vernieuwde UZ Brussel met tal van renovaties en nieuwe bouwprojecten die nog meer dan voorheen moeten zorgen voor het comfort van patiënten en medewerkers,” licht Jan Van Raes, personeelsdirecteur van het UZ Brussel toe. “Daarbij zijn we vooral op zoek naar nieuwe collega’s die ‘goesting’ hebben om zich in te zetten, mensen die ook buiten bestaande kaders durven denken, gedreven zijn en redelijk eigenzinnig, zoals dit aansluit bij onze filosofie.”

In de eerste plaats een zaak van mensen

De zorgsector is voortdurend in beweging. Er zijn heel wat uitdagingen om met beperkte budgetten tegemoet te komen aan de grote zorgvraag. En ook al wordt de gezondheidszorg steeds meer gekenmerkt door technologie en digitale evoluties, zorg blijft in de eerste plaats een zaak van mensen. “Daarnaast wordt de kloof tussen de vraag van zorgbehoevenden en het aanbod van zorgverstrekkers alsmaar groter met de ouder wordende bevolking met een groter aantal chronische ziekten en een toenemende morbiditeit. Want ook zorgverstrekkers worden ouder. Als zorgwerkgever is de gezondheid van onze eigen mensen ook een bekommernis, want enkel als zij in goede gezondheid verkeren, kunnen ze goed zorgen voor anderen. Als universitair ziekenhuis hebben wij daarbovenop ook een onderwijs- en opleidingsopdracht en moeten wij kunnen blijven inzetten op wetenschappelijk onderzoek. Daar talent voor aantrekken en houden is ook een uitdaging,“ aldus prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.

Daarom is het de moete waard

Om nieuwe collega’s te overtuigen om samen het verschil te maken werken 30 medewerkers uit alle hoeken van het ziekenhuis mee als gezicht van de campagne. Op de nieuwe wervingswebsite www.uzbrusselwerkt.be vertellen ze waarom het de moeite waard is om voor het UZ Brussel te kiezen. Zo vindt ICT’er Steven het UZ Brussel een innovatieve werkomgeving. Voor dokter Elisabeth van de dienst intensieve zorgen is het UZ Brussel een eigenzinnige tweede thuis. Diensthoofd verpleeg- en vroedkunde Sally ervaart werken in het UZ Brussel als hartverwarmend. En medisch laboratoriumtechnoloog Christel omschrijft werken in het referentielabo van het UZ Brussel met een brede waaier hightechanalyses als uitdagend.
 
Alle openstaande vacatures worden op www.uzbrusselwerkt.be voorgesteld. Ook stagiairs en jobstudenten kunnen daar terecht voor informatie en de mogelijkheden om te leren en professioneel te groeien, want het UZ Brussel is als onderdeel van de Vrije Universiteit Brussel ook een opleidingsziekenhuis. En wie zich graag als vrijwilliger inzet in het UZ Brussel, kan ook online solliciteren.