UZ Brussel krijgt opnieuw Europees kwaliteitslabel voor geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg

UZ Brussel krijgt opnieuw Europees kwaliteitslabel voor geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg

28 april 2020

Het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel werd in april 2020 opnieuw bekroond met het Europees kwaliteitslabel voor de integratie van oncologische en palliatieve zorg. Deze accreditatie werd voor de derde keer aan het UZ Brussel uitgereikt door ESMO (European Society for Medical Oncology). Deze erkenning onderstreept de kwaliteit van de geïntegreerde zorg die kankerpatiënten krijgen, vanaf de diagnose tot de behandeling van lichamelijke en psychologische symptomen om zo hun levenskwaliteit te verbeteren. ESMO wijst dit kwaliteitslabel toe aan centra waar alle betrokken actoren nauw samenwerken voor de oncologische en palliatieve zorg, zowel op het vlak van zorg als inzake onderwijs en onderzoek.

Actief onderzoeksprogramma 

De integratie van medische behandelingen en palliatieve zorg in een academische omgeving is een van de belangrijkste criteria van ESMO om dit kwaliteitslabel toe te kennen. “We hebben de hernieuwing van dit kwaliteitslabel ontvangen omwille van de doorgedreven inspanningen van ons Oncologisch Centrum op het vlak van onderwijs en onderzoek. Daarnaast zetten we ook sterk in op het interdisciplinair samenwerken binnen ons netwerk van oncologen, eerstelijnszorg en palliatieve zorg om de zorgkwaliteit voor mensen met kanker te garanderen met grote aandacht voor de kwaliteit van het leven,” licht prof. Mark De Ridder, coördinator van het oncologisch zorgprogramma en diensthoofd Radiotherapie in het UZ Brussel, toe.

Er lopen momenteel verschillende onderzoeksprojecten. Zo wordt via een app gemeten in welke mate symptomen bij patiënten met gevorderde kanker een impact hebben op hun levenskwaliteit om de zorgnoden van deze populatie nog beter in kaart te brengen. Ook wordt in Villa Samson (waar gehospitaliseerde patiënten dierentherapie kunnen volgen of hun huisdier kunnen ontmoeten) onderzocht in welke mate contact met huis- of therapiedieren een impact heeft op hun levenskwaliteit. Er wordt ook bestudeerd welke maatschappelijke kost de behandeling van borstkanker heeft. En in het kader van de coronapandemie wordt de impact gemeten van deze pandemie op het aanmeldingspercentage van nieuwe patiënten met prostaat-, dikkedarm-, borst- en longkanker. Daarnaast lopen er in het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel nog heel wat andere fundamentele en translationele wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Integratie vanaf de opleiding

Aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel op de Brussels Health Campus, vlak naast het UZ Brussel in Jette, maakt het onderwijs van palliatieve en supportieve zorg deel uit van het lessenpakket ven tweede en derde Master studenten Geneeskunde. Vanuit de individuele noden van elke patiënt wordt dit in het kader van het interdisciplinair onderwijs aangeboden. Dit gebeurt ondermeer via gastcolleges van verscheidene experten die naast het medische en klinische ook aandacht besteden aan andere relevante aspecten zoals sociale impact, klachtenbehandeling, pijnbeleid, kosten, epidemiologie, dataregistratie, …