UZ Brussel ontvangt Top Employer-label

UZ Brussel ontvangt Top Employer-label

27 januari 2021

UZ Brussel kreeg ook dit jaar het Top Employer-label toegekend door het Top Employers Institute. Dit kreeg het onder meer omwille van zijn HR-beleid en de manier waarop het ziekenhuis zijn waarden in het vaandel draagt. Het groot aantal kandidaten om er te werken toont aan dat het UZ Brussel, ook in deze moeilijke coronaperiode, een aantrekkelijke werkgever is. Niettemin ervaart het UZ Brussel nog steeds een nijpend tekort aan kandidaten voor de jobs die ook op technische kennis zijn geënt.

Internationaal HR Best Practices Onderzoek

Het Top Employers Institute is een onafhankelijke organisatie die de arbeidsvoorwaarden van toonaangevende werkgevers wereldwijd erkent, gemeten tegen een internationale standaard. Deelnemende bedrijven worden onderworpen aan een grondig onderzoeksproces: het internationale HR Best Practices Onderzoek. Een onafhankelijke partij bindt alle antwoorden aan een nauwgezette audit.

Een aantrekkelijke werkgever

Het groot aantal kandidaten om er te werken toont aan dat het UZ Brussel, ook in deze moeilijke coronaperiode, een aantrekkelijke werkgever is. Het UZ Brussel noteerde in 2020 al meer dan 6.000 kandidaten hetgeen 1.200 meer is dan het jaar ervoor en het hoogste aantal van de voorbije jaren. In oktober werd een piek van meer dan 800 genoteerd, terwijl er de andere maanden van dit jaar gemiddeld 500 werden geteld. Over de verklaring kan enkel gespeculeerd worden. In de eerste golf en in de tweede golf nog meer, was het UZ Brussel in de media zeer zichtbaar en dat kan kandidaten aangespoord hebben. Het ziekenhuis kwam ook geregeld in het nieuws met duidelijke standpunten. De toename plaatst ook vraagtekens bij de visie dat de coronacrisis mensen zou ontmoedigen om in een ziekenhuis aan de slag te gaan. Misschien spreekt de maatschappelijke relevantie kandidaten net aan?

Veel kandidaten en toch een tekort

In schril contrast met het hoge aantal kandidaten voor allerhande functies in het algemeen blijft er een nijpend tekort aan kandidaten voor heel specifieke functies, zoals de verpleegkundigen die zorg voor mens en techniek combineren. De grote nood aan verpleegkundigen met dat specifieke profiel werd tijdens de coronacrisis extra duidelijk. Naast verpleegkundigen met een wat meer technische interesse, zijn er nog knelpuntenjobs in het UZ Brussel, zoals medisch laboratoriumtechnologen, ingenieurs en ICT’ers.

Solliciteren kan via www.uzbrusselwerkt.be