Corona Update 24 maart

Corona Update 24 maart

19 maart 2020

Op vraag van de Overheid stelt het UZ Brussel vanaf maandag 16 maart alle niet-dringende consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen uit. De betrokken patiënten worden persoonlijk gecontacteerd. Daarnaast neemt het ziekenhuis nog tal van andere maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld, met een aantal uitzonderingen, alle bezoek verboden. De richtlijnen van de Belgische overheid worden nauwgezet gevolgd om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan. Het UZ Brussel volgt de situatie op de voet. Uiteraard excuseert het UZ Brussel zich voor alle ongemak die dit alles met zich meebrengt. Belangrijk is en blijft: patiënten die noodzakelijke zorg nodig hebben kunnen nog steeds in het UZ Brussel terecht. Alle maatregelen worden genomen om patiënten – die vaak kwetsbaarder zijn dan anderen – hun naasten, bezoekers, de zorgverleners zelf en eigenlijk iedereen zoveel mogelijk te beschermen.

Hierbij antwoorden op vragen die u kan hebben:

Informatie voor huisartsen

Gaan consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen in het UZ Brussel door?

Op vraag van de Overheid stelt het UZ Brussel vanaf maandag 16 maart alle niet-dringende consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen uit. De betrokken patiënten worden persoonlijk gecontacteerd.

Alle dringende en noodzakelijk consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, …) of noodzakelijke dagelijkse revalidatie worden voortgezet.

Noodzakelijke zorg gaat door!
 
Het is belangrijk te onderstrepen dat patiënten die noodzakelijke zorg nodig hebben nog steeds in het UZ Brussel terecht kunnen. De vrees voor het coronavirus lijkt sommige patiënten – zowel in de volwassenzorg als de pediatrie - tegen te houden om ook voor noodzakelijke zorg naar het ziekenhuis te komen. Het ziekenhuis ziet zeer streng toe op het toepassen van alle mogelijke zorgvuldigheidsregels.

Wie twijfelt of zorg al dan niet noodzakelijk is, wordt aangeraden daarover te overleggen met de huisarts. De huisarts kan dan contact opnemen met het ziekenhuis. 

We moeten absoluut vermijden dat de reguliere patiënten medisch in moeilijkheden komen als bijwerking van het coronavirus.
 

Terug naar boven


Kan ik nog terecht in de poliklinieken (vb. Dilbeek, Willebroek, ...) en radiologie Dilbeek?

Alle afspraken in de poliklinieken van het UZ Brussel worden uitgesteld. De betrokken patiënten worden persoonlijk gecontacteerd.

Radiologie Dilbeek handelt de reeds gemaakte afspraken voor de week van 16 maart nog af en sluit vanaf 23 maart. Ook deze patiënten worden persoonlijk gecontacteerd.

Terug naar boven

 


Ik woon in het buitenland. Kan ik in het UZ Brussel behandeld worden?

Conform de maatregelen van de Belgische overheid accepteert het UZ Brussel geen nieuwe buitenlandse patiënten. Enkel personen met een officiële woonplaats in België kunnen worden behandeld.

Terug naar boven


Mogen patiënten in het UZ Brussel bezoek ontvangen?

Vanaf zaterdag 14 maart wordt alle bezoek verboden, met uitzondering van volgende groepen:

 • Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van pasgeborenen en kinderen van minder dan 18 jaar die gehospitaliseerd zijn.
 • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn, maximum 3 personen tegelijk.
 • Op de materniteit is de partner toegelaten.

Wie zelf ziek is mag niet op bezoek komen.

Nu bezoek in het ziekenhuis, met een aantal uitzonderingen, niet toegelaten is, is er controle aan alle ingangen van het ziekenhuis. De tussendeuren tussen het hospitalisatie- en consultatiegebouw en het KidZ Health Castle zijn ook gesloten. 

Terug naar boven


Hoe kan ik met mijn familie in contact komen?

Momenteel kan u uw familie niet in het ziekenhuis bezoeken. Dat is erg vervelend en wellicht stelt u zich vragen zoals ‘Hoe gaat het mijn moeder? Slaapt of eet mijn grootvader goed? Is er was op om te halen? Kan ik een videogesprek doen?...’ Of misschien stelt u deze vragen liever zelf aan uw familie? Dat kan ook!

Via de infolijn voor familieleden helpen we u graag verder of brengen we u in contact met uw familie: 02 477 88 01. De infolijn is elke dag bereikbaar van 7.30 tot 19.30 uur. U kan ook mailen naar socialedienst@uzbrussel.be.

Gelieve de verpleegeenheid niet rechtstreeks te contacteren zodat onze zorgverleners optimaal kunnen instaan voor de zorg aan hun patiënten. Voor medische vragen contacteert u de behandelende arts.

Terug naar boven


Mogen patiënten begeleid worden?

Om patiënten en medewerkers maximaal te beschermen tegen het coronavirus beperkt het UZ Brussel de begeleiding van patiënten: enkel bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken is maximaal 1 (vertrouwens)persoon toegelaten. Dit op voorwaarde dat de begeleider ouder dan 18 jaar en niet ziek is.

Patiënten die voor een geplande opname naar het ziekenhuis komen, mogen 1 begeleider (ouder dan 18 jaar en niet ziek) meebrengen tot aan het onthaal. Het is niet toegelaten om mee te gaan naar de afdeling. Een medewerker helpt u verder.

Kinderen op Spoed mogen door maximaal 1 (vertrouwens)persoon worden begeleid, op voorwaarde dat de begeleider ouder is dan 18 jaar en niet ziek. Een volwassen patiënt mag op de Spoedgevallendienst niet begeleid worden.

Terug naar boven


Mogen gehospitaliseerde patiënten post of pakjes krijgen?

De normale postbedeling door bpost blijft behouden.

Pakjes met noodzakelijke producten zoals kledij, toiletartikelen,... kunnen elke weekdag geleverd worden in de hoofdingang van het ziekenhuis tussen 8 en 18 uur. We vragen enkel om de spullen in goed afgesloten zak aan te leveren met vermelding van de naam en de afdeling van de patiënt. Warme of bereidde voedingswaren worden niet aanvaard. Verpakte droge voedingswaren in de originele verpakking zijn wel toegelaten.

Opgelet, gelieve geen waardevolle spullen mee te geven! Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren/verdwenen voorwerpen.

Terug naar boven


Hoe moet de persoonlijke kledij van een coronapatiënt behandeld worden?

Familieleden kunnen de was dagelijks (behalve op zondag) ophalen (en ook brengen) tussen 8 en 18 uur aan de ingang van de hoofdinkom.

Het linnen wordt u meegegeven in een gesloten zak. Wanneer u het linnen uit de zak haalt, plaatst u dit best zo snel als mogelijk in de wasmachine. De vuile was moet op de hoogst mogelijke temperatuur gewassen worden. Was ook altijd goed uw handen na het in de wasmachine stoppen van de vuile was. Na de wasbeurt kan het linnen gewoon verder gedroogd worden en kan het terug naar de patiënt.

Terug naar boven


Blijven Villa Samson, het Ronald McDonald Huis en TOPAZ open?

Het ziekenhuis neemt geen enkel risico en sluit uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk de deuren van Villa Samson en het Ronald McDonald Huis. Ook TOPAZ, het palliatief dagcentrum van het UZ Brussel, staakt tijdelijk de activiteiten.

Terug naar boven


Zijn professionele bezoekers (consultants, verkopers, …) toegelaten in het ziekenhuis?

Alle externen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorg, worden gevraagd om tot nader order niet naar het ziekenhuis te komen. Het gaat dan bijv. om consultants, architecten, vertegenwoordigers, ...

Terug naar boven


Blijven de bezoekerscafetaria, het winkeltje, … open?

Conform de maatregelen van de overheid:

 • De bezoekerscafetaria en het Java Coffee House zijn gesloten vanaf zaterdag 14 maart.
 • De kranten- en giftshop is open op weekdagen tussen 9 - 17:30 uur, op zaterdag van 12:30 - 17:30 uur, en gesloten op zondag. Gehospitaliseerde patiënten kunnen telefonisch een beperkt aantal producten uit de shop aankopen. Bestellen kan op weekdagen tussen 10 en 16.30 uur via 02 477 87 84. Raadpleeg een verpleegkundige voor de bestellijst. Een medewerker zal de bestelling bezorgen op de kamer. De betaling gebeurt onmiddellijk bij aflevering op de kamer via Bancontact.
 • De kapper is open op afspraak (Tel. 02 477 87 85) van dinsdag t.e.m. vrijdag van 7 tot 17 uur. 

Terug naar boven


Gaan bijeenkomsten (seminaries, infosessies, …) in het ziekenhuis door?

Seminaries, infosessies, vergaderingen en andere bijeenkomsten worden voorlopig geannuleerd of uitgesteld. Deelnemers worden op de hoogte gebracht door de organisatoren. Bij twijfel mag u de organisator zelf contacteren.

Terug naar boven


Wat kan ik doen om het ziekenhuis te helpen?

Het Coronavirus treft ons allemaal en het UZ Brussel gaat de strijd aan. En … dat doet het graag samen met u. Iedereen kan immers zijn steentje bijdragen. Er zijn verschillende manieren waarop u kan helpen: via een financiële bijdrage, door mondmaskers te leveren, …

Terug naar boven


Wat doet u in geval van symptomen?

Wanneer u last heeft van symptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, enz.) neemt u in de eerste plaats telefonisch contact op met uw huisarts. Wie geen huisarts heeft kan terecht op het nummer 02 201 22 22 of op www.doctorbrussels.be

Wie toch naar het ziekenhuis komt, meldt zich aan op de Spoedgevallendienst en niet via een andere toegang. Daar worden mensen met een mogelijke infectie geïsoleerd van andere patiënten en worden de nodige onderzoeken uitgevoerd. 

Terug naar boven


Mag ik thuismedicatie meenemen naar de spoed bij vermoeden van een COVID-infectie?

Indien u symptomen vertoont, breng dan geen thuismedicatie mee naar het ziekenhuis, uitgezonderd heel specifieke medicatie voor chemotherapie, metabole aandoeningen, hepatitis,... Om u goed en veilig te behandelen is wel belangrijk dat onze zorgverleners weten welke medicatie u thuis neemt. Breng daarom een volledig, correct en actueel medicatieschema mee. Tijdens de COVID-19-epidemie is dat extra belangrijk wanneer u bijvoorbeeld niet bent doorverwezen door uw vaste huisarts.

Om u op weg te helpen, kan u hier een blanco voorbeeld medicatieschema downloaden. Vraag eventueel (telefonisch) hulp aan uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige om uw overzicht op stellen.

Met thuismedicatie wordt bedoeld:

 • Medicatie die u regelmatig neemt
 • Medicatie die u maar één keer per week of per maand neemt
 • Puffers
 • Oogdruppels
 • Medicatie die u zonder voorschrift bij de apotheker koopt

Vermeld op het schema ook welke geneesmiddelen u niet verdraagt of waar u allergisch aan bent.

Terug naar boven


Wie wordt getest op het coronavirus?

Enkel bij wie door een arts, op basis van de gevalsdefinities die door de overheid zijn bepaald, wordt gedacht aan een mogelijke infectie met 2019-nCoV, is een coronatest een optie. 

De arts houdt daarbij rekening met zowel de klinische symptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, …) als met de reisgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast wordt ook een coronatest gedaan bij patiënten die met een ernstige luchtweginfectie in het ziekenhuis worden opgenomen (in afwezigheid van indicatoren voor een bacteriële infectie), ongeacht hun reisgeschiedenis. 

Om het dreigend tekort aan tests tegen te gaan, zullen geen tests worden afgenomen bij wie zich op de Spoedgevallendienst aanmeldt met milde symptomen én thuis kan genezen in isolatie. De patiënt krijgt dan instructies voor preventieve maatregelen

Bij patiënten met ernstige symptomen voor wie een ziekenhuisopname nodig is, zal wel een test worden afgenomen. Dit om de isolatiemaatregelen en behandeling te kunnen bepalen.

Enkel wie ernstig ziek is, wordt voor verdere verzorging in het ziekenhuis opgenomen. In het UZ Brussel werden afzonderlijke kamers voorzien voor de verzorging van (mogelijke) besmette coronapatiënten.

Terug naar boven


Wat kan u doen om verspreiding te voorkomen?

Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan, wordt aangedrongen op algemene hygiënemaatregelen zoals:

 • Handen grondig en regelmatig wassen
 • Wegwerpzakdoeken gebruiken en meteen in de vuilbak gooien
 • In een wegwerpzakdoek of in de plooi van de elleboog niezen of hoesten in plaats van met de hand voor de mond
 • Onnodige lichamelijke contacten vermijden en vermijden om handen te geven
   

Lees verder onder de afbeelding.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?

Terug naar boven


Het coronavirus: feit VS fictie

Op onder meer social media circuleren heel wat onwaarheden over het Coronavirus. Daardoor is het voor velen niet meer mogelijk om feit van fictie te scheiden. Gezondheid & Wetenschap zet alles even op een rijtje in een overzichtelijke en betrouwbare factcheck.

Terug naar boven


Meer info of vragen?

Terug naar boven