Amerikaanse Food & Drug Administration lanceert internationale studie naar techniek voor hartritmestoornis 'inappropriate sinusknoop tachycardie', ontwikkeld in het UZ Brussel

Amerikaanse Food & Drug Administration lanceert internationale studie naar techniek voor hartritmestoornis 'inappropriate sinusknoop tachycardie', ontwikkeld in het UZ Brussel

21 juni 2022

Wereldwijd eerste patiënten behandeld in het UZ Brussel als onderdeel van een internationale studie naar hybride ISNT-ablatie

Op 31 mei 2022 werden in het UZ Brussel de eerste 2 patiënten ter wereld behandeld voor Inappropriate sinusknoop tachycardie (IST) met de hybride ISNT-ablatie-techniek, als onderdeel van een internationale studie van de Amerikaanse Food & Drug Administration. IST is een zeldzame hartritmestoornis die vooral voorkomt bij jonge vrouwen. Tot voort kort was er geen echte doeltreffende behandeling beschikbaar. In 2015 ontwikkelden UZ Brussel hartchirurg prof. La Meir en elektrofysioloog prof. de Asmundis de hybride ISNT-ablatie, een techniek waarbij enerzijds via katheter en anderzijds via kijkoperatie de sinusknoop elektrisch wordt geïsoleerd met als doel een oplossing te bieden voor de hartritmestoornissen. Onlangs startte de Amerikaanse Food & Drug Administration een grote internationale studie naar deze techniek waar 40 Amerikaanse en 5 Europese centra aan zullen deelnemen.

Inappropriate sinusknoop tachycardie (IST) is een hartritmestoornis, waarbij de sinusknoop het hart zowel in rust als bij inspanning te snel laat kloppen. De sinusknoop is de natuurlijke pacemaker van het hart, die het hart op het juiste ritme laat kloppen. Als gevolg van IST kampen patiënten met vermoeidheid, verminderde capaciteit bij inspanningen en duizeligheid. Deze aandoening komt voor bij meer dan 1% van de bevolking, vooral bij vrouwelijke twintigers.

Alhoewel de aandoening vaak van voorbijgaande aard is, of te behandelen met medicatie en conditietraining, is er nog steeds een groot aantal patiënten die door deze hartritmestoornis moeilijkheden ondervindt in het dagelijks functioneren. Deze mensen hebben het bijvoorbeeld moeilijk om normale uren te werken of te studeren.

Lees verder onder de foto.

Prof. Carlo de Asmundis (links in het midden) en prof. Mark La Meir (rechts in het midden) tijdens de interventie.

De klassieke behandeling bestaat uit het vertragen van de sinusknoop door een katheterablatie (interventie via een katheter in de lies), maar dit was meestal niet succesvol of leidde nadien toch nog tot een pacemaker.

Onderzoek naar hybride INST-ablatie-techniek in het UZ Brussel

In 2015 ontwikkelden prof. La Meir, hartchirurg, en prof. de Asmundis, een nieuwe techniek, een hybride ISNT-ablatie. Tijdens deze procedure brengt de elektrofysioloog via een punctie in de lies een katheter in de rechtervoorkamer van het hart om de sinusknoop in kaart te brengen. Tegelijkertijd maakt de hartchirurg via een kijkoperatie in de rechterborstkas drie ablatielijnen (littekens in het elektrisch netwerk van de ritmestoornis), waarbij de sinusknoop elektrisch geïsoleerd wordt van de bovenste en onderste holle ader en de regio tussen deze aders.

Hun positieve ervaringen met de eerste 50 patiënten werd gepubliceerd in het American Journal of Cardiology en bracht vele internationale teams naar Brussel om deze procedure te leren en op hun beurt toe te passen bij hun patiënten. De multicentrische resultaten van meer dan 250 patiënten die hieruit voortkwamen werden in april van dit jaar eveneens gepubliceerd in het Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. Dit alles leidde tot het opstellen van een grote FDA -studie waaraan tot 40 centra in Amerika en 5 centra in Europa gaan deelnemen. De studie is uniek omdat het focust op de enige beschikbare behandeling voor de aandoening en niet wordt vergeleken met een andere behandeling.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.