Covidvaccinatie voor kinderen tot 12 jaar in het UZ Brussel

Covidvaccinatie voor kinderen tot 12 jaar in het UZ Brussel

26 oktober 2023

Kinderen met een chronische aandoening met een ernstige weerslag op hart en/of longen, en/of met ernstige immuniteitsproblemen (zware immuunsuppressieve medicatie, ernstige primaire immuundeficiëntie) lopen een verhoogd risico op een ernstige covid19-infectie. Voor deze kinderen is het aangeraden om zich te laten vaccineren. Omwille van de beperkte beschikbaarheid van covidvaccins voor kinderen, besliste de Vlaamse overheid om de vaccinatie voor kinderen tot 12 jaar te laten verlopen via pediatrische referentiecentra, waaronder het UZ Brussel. Kinderen ouder dan 12 kunnen terecht bij hun huisarts of bij de apotheek.

Ouders van kinderen met een risicoprofiel worden uitgenodigd door hun zorgverlener. Ouders die denken dat hun kind in aanmerking komt voor vaccinatie, wordt aanbevolen dit met hun arts te bespreken. 

De vaccinaties gaan door op vaste dagen, en starten eind oktober. Vaccinatie zal gebeuren via een eenmalige dosis, of in meerdere dosissen verspreid over meerdere dagen (voor jongere kinderen of bij een eerste vaccinatie).

Een afspraak maken kan op 2 manieren:

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.