Gecombineerde aanpak voor de diagnose van refluxziekte is nauwkeuriger en vermijdt soms onnodige behandelingen

Gecombineerde aanpak voor de diagnose van refluxziekte is nauwkeuriger en vermijdt soms onnodige behandelingen

09 november 2023

Vertrouwen op een automatische analyse volstaat niet om refluxziekte correct vast te stellen en leidt vaak tot een overschatting van de ernst, zo blijkt uit een recent onderzoek onder leiding van UZ Brussel gastro-enteroloog Sébastien Kindt. Op dit moment wordt de diagnose vaak gesteld op basis van een meting van de zuurtegraad en de weerstand van de slokdarm tegen vloeistoffen of gas met automatische analyse van de resultaten. De onderzoekers hebben 30 automatische refluxmetingen afgetoetst aan internationale criteria voor de diagnose van een reflux. Het onderzoek toont aan dat het belangrijk is om deze automatische analyse te combineren met een handmatige beoordeling op basis van internationale criteria, om zo een correcte diagnose te kunnen stellen. Dit voorkomt immers onnodige blootstelling aan medicijnen voor patiënten waarbij refluxziekte is uitgesloten, wat bijwerkingen vermindert, zorgkosten verlaagt en toelaat om sneller te zoeken naar een andere verklaring voor hun klachten. De resultaten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in Neurogastroenterology and Motility.

Refluxziekte is een aandoening waarbij maaginhoud terugvloeit in de slokdarm, wat ongemak en complicaties veroorzaakt. Brandend maagzuur en oprispingen zijn bekende symptomen, maar sommige patiënten ervaren atypische klachten zoals pijn achter het borstbeen, hoesten en keelpijn.

Internationale criteria bieden richtlijnen voor diagnose bij refluxmeting

Prof. Sébastien Kindt, gastro-enteroloog in het UZ Brussel: “De diagnose is vaak complex vanwege de uiteenlopende symptomen. Bij vermoeden van refluxziekte zal eerst een gastroscopie (een kijkonderzoek in de slokdarm en de maag) plaatsvinden, maar dit heeft beperkingen. Slechts bij 3 op de 10 patiënten met refluxziekte is er tijdens dit onderzoek een letsel te zien als gevolg van refluxziekte.”

Wanneer een gastroscopie geen letsels toont, kan een rechtstreekse refluxmeting helpen om na te gaan of er sprake is van refluxziekte. Internationale criteria (zoals de Wingate criteria) en richtlijnen (zoals de Lyon consensus) ondersteunen artsen om deze diagnose te stellen bij volwassenen. Echter, omdat de analyse van de resultaten tijdrovend is, vertrouwen artsen vaak op een automatische analyse van de meetresultaten.

Diagnose gebeurt best door handmatig nazicht van de automatische analyse

Een team van onderzoekers onder leiding van prof. Kindt heeft voorgesteld om geautomatiseerde analyse van de reflux (ongeacht de zuurtegraad) te combineren met handmatige beoordeling volgens de internationaal gedefinieerde criteria. Uit dit onderzoek blijkt dat de arts de automatische analyse zelf moet nakijken om tot een sluitende diagnose te komen en niet blindelings mag vertrouwen op deze automatische analyse, die niet altijd klopt.

Prof. dr. Sébastien Kindt, gastro-enteroloog in het UZ Brussel: "Deze gecombineerde aanpak verbetert de nauwkeurigheid van de diagnose aanzienlijk. De resultaten van dit onderzoek zijn van onschatbare waarde voor patiënten. Een nauwkeurige diagnose betekent immers dat patiënten de juiste behandeling krijgen, waardoor hun levenskwaliteit verbetert. Bovendien voorkomt het onnodige blootstelling aan medicijnen voor patiënten waarbij refluxziekte is uitgesloten, wat bijwerkingen vermindert, zorgkosten verlaagt en toelaat om sneller te zoeken naar een andere verklaring voor hun klachten.”

 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.