Het UZ Brussel start als eerste ziekenhuis met gepersonaliseerde diabeteszorg voor kinderen op basis van algoritme

Het UZ Brussel start als eerste ziekenhuis met gepersonaliseerde diabeteszorg voor kinderen op basis van algoritme

16 november 2023

Sinds een aantal weken maakt het Kidz Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel, gebruik van een nieuwe technologie voor de opvolging van kinderen met diabetes type 1. Deze nieuwe manier van werken, via de applicatie Cloudcare van Medtronic, zorgt voor permanente monitoring van de suikerwaarden en biedt via wekelijkse rapportage een inzicht in de evolutie hiervan. Artsen kunnen zo op afstand beter meevolgen en beslissen of patiënten minder of juist meer op raadpleging moeten komen, en kunnen zo de behandeling beter op de noden van de patiëntjes afstemmen. Dit betekent voor de ouders en kinderen meer rust en meer controle over de ziekte, en minder nodeloze afspraken als alles vlot loopt. Zo kunnen de artsen meer tijd vrijmaken voor kinderen die die wel meer nood hebben aan een doorgedreven opvolging met fysieke afspraken.

Meer gemoedsrust voor ouders en kinderen

De afgelopen jaren zijn er heel wat stappen gezet in de zorg voor diabetespatiënten. Onder meer door het gebruik van pompen en sensoren is het steeds beter mogelijk om de ziekte onder controle te houden, met een betere kwaliteit van leven. Ondanks dat blijkt dat bij kinderen en jongeren de glucoseregeling niet altijd optimaal is, met grote schommelingen omwille van bijvoorbeeld sterke groei of de puberteit. Bovendien is dit voor ouders een permanente bekommernis, omdat zij thuis grotendeels zelf instaan voor de dagelijkse behandeling. De traditionele afspraken om de 2 of 3 maanden bij de zorgverleners bieden voor hen ook niet altijd inzicht in de tussentijdse evoluties van de glucosewaarden.

Het UZ Brussel start daarom met een nieuwe applicatie op basis van een algoritme dat permanent data van diabetespatiënten verzamelt en analyseert in één platform: Cloudcare van Medtronic. Deze applicatie laat alle zorgverleners van de patiënt toe om op afstand mee te kijken en zo de glucosewaarden in het oog te houden. Voor de ouders is dit een hele geruststelling, want ze weten dat hun kind op afstand opgevolgd wordt, ook tussen verschillende afspraken door. De permanente metingen laten toe om trends op langere termijn in het oog te houden en in te grijpen wanneer nodig.

Zorg meer afgestemd op de individuele noden van de kinderen met diabetes type 1

Prof. dr. Inge Gies, endocrinoloog en diensthoofd van het kinderziekenhuis van het UZ Brussel: “Met deze vorm van telemonitoring kunnen we onze patiëntjes beter opvolgen. De gegevens die binnenkomen geven inzichten in hoe het over langere termijn gesteld is met de suikerwaarden en het beheer ervan. De zorg kan op die manier beter worden afgestemd op maat van de patiënten. Als het goed gaat, kunnen we op afstand opvolgen en moeten we minder afspraken inplannen dan bijvoorbeeld de standaard 2 of 3-maandelijkse controles. Zo komt er tijd vrij voor patiënten die het echt nodig hebben. Wanneer we merken dat er toch wat schommelingen zijn, kunnen we sneller een raadpleging inplannen om te kijken of de behandeling moet bijgestuurd worden. Tegelijk behouden we het contact op afstand met de kinderen die we minder vaak zien.”

Er is wel één voorwaarde om deze technologie te kunnen gebruiken. Ouders moeten hun akkoord geven zodat de data kan worden geregistreerd, en het kind moet op dat moment al gevolg worden met een glucose sensor. Momenteel gebeurt de opvolging bij zo’n 100-tal patiënten al op deze manier. Het is de bedoeling om dit op termijn ter beschikking te stellen van alle kinderen met diabetes die in het UZ Brussel worden behandeld.

Deze technologie wordt op dit moment niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.