Opnieuw aanbod niet-dringende zorg vanaf 11 mei

Opnieuw aanbod niet-dringende zorg vanaf 11 mei

30 april 2020

Sinds de lockdown midden maart heeft het UZ Brussel alle afspraken voor niet-dringende zorg op vraag van de overheid geannuleerd. Dit zorgaanbod wordt vanaf 11 mei 2020 opnieuw aangeboden. Die uitbreiding zal echter geleidelijk aan gebeuren. Daarbij wordt nog steeds voorrang gegeven aan zorg, onderzoeken en ingrepen die niet kunnen worden uitgesteld. Het ziekenhuis neemt alle nodige maatregelen om patiënten veilig te ontvangen.

Preventieve en hygiënische maatregelen

Opnieuw meer patiënten toegang verlenen tot het ziekenhuis kan enkel mits een strikte naleving van de preventieve en hygiënische maatregelen ter bescherming van andere patiënten en ziekenhuismedewerkers: ontsmetten van de handen bij het binnenkomen, verplicht dragen van een mondmasker, respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter, en dit op heel het traject dat in het ziekenhuis wordt afgelegd: binnenkomen van het ziekenhuis, inschrijven aan de balie, wachten in de wachtzaal, gebruik van de liften, betalen, … Daarbij wordt ook op de burgerzin van de patiënten gerekend.

Info over uw afspraak

Patiënten van wie hun consultatie, onderzoek of ingreep eerder werd uitgesteld, worden opgebeld door het ziekenhuis om een nieuwe datum vast te leggen.

Wie in de periode vanaf 11 mei al een afspraak heeft, zal ofwel een bericht krijgen ter bevestiging van die afspraak, ofwel gecontacteerd worden om die afspraak te verplaatsen. Dit gebeurt steeds in overleg met de behandelende arts. Wie twijfelt of een consultatie al dan niet nog kan wachten, overlegt dit best steeds met de huisarts of behandelende arts. Dit geldt ook voor nieuwe afspraken.

Voorrang aan noodzakelijk en dringende zorg

Noodzakelijke en dringende zorg is het UZ Brussel de afgelopen weken blijven verlenen. Die zal ook steeds voorrang krijgen. Het ziekenhuis blijft echter wel paraat om in geval van een heropflakkering van het coronavirus het zorgaanbod opnieuw aan te passen wanneer er voor COVID-19-patiënten bedden moeten worden vrijgemaakt.

Alle voorzorgsmaatregelen en richtlijnen kan u vinden in het Corona Dossier.