Prof. dr. Sarkozy aan het hoofd van de eerste Belgische multidisciplinaire kliniek voor ritmestoornissen en plotse dood

Prof. dr. Sarkozy aan het hoofd van de eerste Belgische multidisciplinaire kliniek voor ritmestoornissen en plotse dood

23 januari 2023

Plotse cardiale dood is verantwoordelijk voor ongeveer 50% van alle cardiovasculaire sterfgevallen. Bij 50% gaat het om de eerste uiting van hartziekte. Ritmestoornissen vormen de belangrijkste aanleiding voor plotse dood. De specifieke oorzaken variëren echter naargelang de leeftijd van de persoon. Bij oudere patiënten liggen vaak chronische aandoeningen aan de basis, vooral onderliggend coronair hartlijden. Bij patiënten onder de 50 jaar kunnen zowel erfelijke factoren als niet-coronaire hartziekten leiden tot plotse dood. Het UZ Brussel heeft sinds 2007 een onafhankelijke dienst (Heart Rhythm Management Center) binnen de cluster Hart en Vaatziekten toegespitst op behandeling van complexe hartritmestoornissen. Het UZ Brussel start vanaf februari als eerste ziekenhuis in België onder leiding van prof. dr. Sarkozy een Sudden Cardiac Death Unit waar de meest kritieke patiënten zullen worden opgevangen. Zij zal aan het hoofd staan van het multidisciplinair team dat zich bezighoudt met de behandeling van ventriculaire ritmestoornissen en de screening van patiënten met familiale plotse dood.

Meer aandacht voor risico op plotse hartdood

Het UZ Brussel Centrum voor Hart- en Vaatziekten verenigt voortaan verschillende experten in de Sudden Cardiac Death Unit met als doel patiënten een betere en geïndividualiseerde zorg te bieden. De kliniek werkt multidisciplinair omwille van de complexiteit en het vaak hoge risico dat de behandeling van deze mensen met zich meebrengt. In de kliniek werken experts uit verschillende disciplines nauw samen: elektrofysiologen, biomedische ingenieurs en technici maar ook experts in genetica, intensieve zorgen, anesthesisten, spoedartsen, advanced cardiac imaging, hartfalen, cardiochirurgen … met als doel de concrete opvolging van de patiënt aan te passen aan zijn of haar individuele noden. Deze expertise is ook ter beschikking van alle partners binnen ons ziekenhuis-netwerk en daarbuiten.

De doelgroep van deze kliniek zijn patiënten met ventriculaire ritmestoornissen, patiënten met doorgemaakt plotse dood of na een reanimatie en familieleden waarbij een nazicht dient te gebeuren voor een cardiale erfelijke predispositie voor plotse dood.

Prof. dr. Andrea Sarkozy aan het hoofd van de unit voor risicoscreening van ventriculaire ritmestoornissen en plotse dood 

Prof. dr. Andrea Sarkozy studeerde in 1995 af aan de Semmelweis Medical University in Boedapest, Hongarije. Nadien specialiseerde ze zich verder in cardiologie en klinische elektrofysiologie. Tussen 2007 en 2013 stond ze aan het hoofd van het programma voor klinische elektrofysiologie van het Heart Rhythm Management Center in het UZ Brussel, waar zij haar doctoraat voltooide met als titel "Brugada syndrome: facts and controversies", onder leiding van Prof. dr. Pedro Brugada. Nadien leidde ze het Elektrofysiologieprogramma van de afdeling Cardiologie van het UZA en was ze hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Prof. dr. Sarkozy is een internationaal erkend expert op het gebied van cardiale elektrofysiologie, met name in de behandeling van complexe ritmestoornissen en erfelijke ritmestoornissen door middel van katheterablatie.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.