UZ Brussel Geriatrie met glans geslaagd voor Vlaamse Zorginspectie

UZ Brussel Geriatrie met glans geslaagd voor Vlaamse Zorginspectie

20 september 2023

De Zorginspectie voerde in het kader van het nalevingstoezicht in Vlaamse ziekenhuizen een inspectie uit van het geriatrisch zorgtraject in het UZ Brussel. Zowel de hospitalisatie-afdeling als het dagziekenhuis werden bezocht. In het dagziekenhuis kunnen patiënten terecht na hun ziekenhuisopname voor opvolging door een multidisciplinair team. Het eindverslag is nu bekend: de dienst Geriatrie is met glans geslaagd over de ganse lijn.

De inspectie heeft aandacht voor 5 grote thema’s: personeel, veilige zorg, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie. De inspectie dook trouwens niet alleen in de patiëntendossiers, ze polsten ook bij enkele patiënten hoe ze de zorg bij ons ervaren. 

Prof. dr. Siddhartha Lieten (diensthoofd Geriatrie): “Het positieve inspectierapport is het resultaat van teamwerk. De zorggraad van onze patiënten wordt steeds zwaarder, maar met onze sterke multidisciplinaire aanpak slagen we er in om excellente zorg te bieden. Zo is er gestructureerd overleg met onder meer sociaal verpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, psychologen, logopedisten en ergotherapeuten om de patiënten op elk onderdeel van hun gezondheid te kunnen ondersteunen. Ze werken nauw samen met de verpleegkundige en logistieke ploeg, de personen die instaan voor de dagdagelijkse hygiëne en de ziekenhuiskeuken. Het is heel motiverend voor ons team om deze aanpak erkend te zien. Van patiëntendossiers tot de oproepbel in de kamer, al deze zaken werden gecheckt tijdens de inspectie. We zijn trots om onze patiënten veilige, kwalitatieve zorg te kunnen bieden.”

Meer info op de website van de Vlaamse Zorginspectie.
 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.