Aanspreekpunt voor huisartsen 

Bij de samenwerking met het UZ Brussel is het belangrijk dat de huisartsen over een kanaal  beschikken om klachten en verbeterpunten aan te kaarten. Door de vele contacten met huisartsen is het logisch dat huisartsen bij de transmuraal coördinator terecht komen en kunnen. 

Na een melding wordt binnen de kortst mogelijke tijd contact genomen met de betrokken diensten binnen het UZ Brussel. Er volgt steeds terugkoppeling naar de aanmelder. We zoeken naar structurele oplossingen, op basis van de meldingen en na antwoorden die tot tevredenheid leiden bij de aanmelder.

Het UZ Brussel heeft Jef Pissierssens als aanspreekpunt voor verwijzers aangesteld. U kan hem telefonisch contacteren: 02 476 37 14.