Totale uitgebreide hysterectomie met lymphadenectomie in het bekken

U bent gewoon verzekerd als u geen recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (W.I.G.W.-statuut) van het ziekenfonds.


Indicatief aantal verpleegdagen: 4

Nomenclatuurcode: 431362 K 400

Datum prijsindicatie: 1 januari 2023
 

 

 

Eénpersoonskamer

Tweepersoonkamers

Verblijfskosten

 

€ 84

€ 84

Kamersupplement

 

€ 592

€ 0

Honoraria

 

€ 87

€ 87

Supplement honoraria

 

€ 2.888

€ 0

Apotheek

 

€ 349

€ 349

Diverse kosten

 

€ 24

€ 24

Geraamd TOTAAL aandeel patiënt

 

€ 4.025

€ 545


Wat betekenen bovenstaande termen?De prijs die u hier terugvindt, is een inschatting en kan hoger of lager zijn op uw uiteindelijke factuur.

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, dan neemt u best vooraf inlichtingen bij uw verzekeraar over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep of procedure.

De uiteindelijke kostprijs kan veranderen als er wijzigingen zijn van:

  • De nomenclatuur (de gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering volledig of gedeeltelijk vergoedt)
  • Geneesmiddelen
  • Medisch materiaal

Als er complicaties zijn, kan dit een impact hebben op de kostprijs. Complicaties kunnen immers zorgen voor bijkomende verpleegdagen en/of bijkomende medisch-verpleegkundige (be)handelingen.

Volgende kosten zijn daarenboven nooit inbegrepen in een ingeschatte kostprijs:

  • Telefonie
  • Overnachten bij uw kind (rooming-in)
  • Parkingkosten

Een kostprijsindicatie kan dus nog afwijken van het uiteindelijke bedrag op uw ziekenhuisfactuur en is dus niet bindend.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Contacteer dan de Facturatiedienst.

*Geef voor meer informatie deze code in op de website van het RIZIV.