Villa Samson

Uw hond of kat op bezoek

Villa Samson is een unieke zorgfaciliteit, pal naast het UZ Brussel. Als patiënt kan u er tijdens een (langere) ziekenhuisopname contact hebben met uw huisdier (hond of kat), als uw medische toestand dat toelaat.

Dierentherapie

Villa Samson is er ook voor wie geen huisdier heeft, want het UZ Brussel wil volop inzetten op dierentherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat contact met dieren niet alleen een heilzaam effect heeft op het mentale welbevinden van mensen, maar ook op hun genezingsproces.

Meer informatie

  • Spreek erover met uw arts en het verplegend personeel. Zij brengen u graag in contact met de juiste mensen binnen het ziekenhuis.
  • Meer informatie vindt u op www.villasamson.be.
  • Villa Samson is er gekomen dankzij de giften van vele kleine en grote schenkers. Wilt u ook een project of wetenschappelijk onderzoek van het UZ Brussel ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op de webpagina's van de UZ Brussel Foundation.