Asset Publisher

dr. Ingrid Overeinder
dr. Ingrid Overeinder dr. Ingrid Overeinder

dr. Ingrid Overeinder

Kliniekhoofd Ritmologie
Care provider under the health care convention

Speciality

  • Niet-invasieve cardiologie
  • Acuut en chronisch hartfalen
  • Echocardiografie met CRT-optimalisatie

About dr. Ingrid Overeinder

Dr. Ingrid Overeinder behaalde in 2016 haar Master in Cardiologie en werkt sindsdien als resident op de dienst Cardiologie. Naast het publiceren en ondersteunen van artikels zoals ‘Pulmonary embolism with large oscillating thrombus : an alternative approach', is ze samen met collega’s prof. Argacha en dr. Lochy verantwoordelijk voor de ‘Critical Care Unit’ van het UZ Brussel. Dr. Overeinder is vooral actief in het domein van acuut hartfalen. Ze heeft deze brede expertise opgebouwd in verschillende ziekenhuizen waaronder ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk en het Onze Lieve Vrouw (OLV) ziekenhuis in Aalst. Naast haar reguliere consultatie ontfermt ze zich op de gespecialiseerde hartfalen consultatie over onder andere cardiale resynchronisatie therapie bij vergevorderd hartfalenpatiënten. Dr. Overeinder is ook actief lid van de Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function (BWGHF) en de Acute Cardiovascular Care Association (ACCA).


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?