Multidisciplinair overleg als basis voor de zorg

Bij het multidisciplinair overleg wordt het dossier van de patiënt met meerdere disciplines rond de tafel besproken. Dit is een belangrijk element in de zorg van de patiënt met een hematologische aandoening. In de dienst Hematologie vinden er meerdere multidisciplinaire vergaderingen plaats per week.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Voor patiënten met oncologische aandoeningen wordt wekelijks een “MOC” (= multidisciplinair oncologisch consult) ingepland waaraan vertegenwoordigers van de diagnostische laboratoria, hematologen, radiotherapeuten en eventueel andere specialisten deelnemen. Er wordt een gemeenschappelijk standpunt ingenomen over de behandeling en het te volgen beleid. Een schriftelijk verslag hiervan wordt toegevoegd een het elektronisch dossier van de patiënt.

Transplantraad

Eveneens wekelijks is er een transplantraad met deelname van alle artsen en medewerkers (transplantcoördinatoren, HLA laboratorium, kwaliteitsmanagers) die betrokken zijn bij het transplantatieprogramma van de dienst. Op deze vergadering wordt de planning van de transplantaties besproken, wordt de donorselectie uitgevoerd en wordt de evolutie van de patiënt na transplantatie besproken.

Overleg voor gehospitaliseerde patiënten

Voor gehospitaliseerde patiënten is er iedere morgen een overlegmoment met de artsen, een wekelijkse bespreking van de dossiers met aanwezigheid van alle hematologen en een tweewekelijks multidisciplinair overlegmoment met deelname van verpleegkundigen, diëtisten, sociaal verpleegkundigen, kinesisten.

Al deze overlegmomenten dragen bij tot een optimale zorg van alle patiënten die behandeld worden in de dienst hematologie.