Psychologische ondersteuning

Het Oncologisch Centrum wil de psychosociale noden die kanker teweegbrengt, helpen opvangen en verlichten. Elke patiënt die behandeld wordt in het Oncologisch Centrum kan een beroep doen op een onco-psycholoog indien hij of zij dit wenst. Die kan u tijdens de ganse behandeling begeleiden.

  • Laurence Vanhooren
  • Coralie Van Haver