Contact laboresultaten

Laboresultaten worden nooit telefonisch meegedeeld aan patiënten. Uw behandelende arts bespreekt de resultaten met u. U kunt het labo wel contacteren om een kopie van de resultaten aan uw arts te bezorgen of om zelf een papieren verslag op thuisadres te ontvangen.

Secretariaat Cel Externe Contacten