Wetenschappelijk onderzoek

De laboratoria van Klinische biologie maken deel uit van een universitair ziekenhuis en nemen dus ook hun opdrachten m.b.t. onderwijs en onderzoek ter harte. Een overzicht van de belangrijkste onderzoeksdomeinen:

Hematologie

Opsporen van minimale residuele ziekte (MRD) bij kinderen met acute lymfoblastische leukemie (ALL) (dr. wet. M. Bakkus)

Hemostase

Trombofilie, antistollingsbehandeling (prof. dr. K. Jochmans en C. Orlando)

Immunologie

Rol van natural killer cellen bij leukemie en hematopoïetische stamceltransplantatie (prof. dr. C. Demanet en S. Verheyden)

Klinische chemie

In samenwerking met het Diabetes Research Center van de VUB (dir. prof. dr. D. Pipeleers) en de Belgische diabetologen (pediaters en endocrinologen) verenigd in het Belgisch Diabetes Register (BDR) werden klinisch biologische testen uitgewerkt voor de vroege diagnose en opvolging van diabetes. De dienst klinische chemie en radio-immunologie fungeert in dit verband als referentielaboratorium voor het BDR en voor de klinische ontwikkelingen inzake bètaceltherapie (transplantatie van humane insulinecellen en farmacologische interventies) in het kader van het JDRF Center (Juvenile Diabetes Research Foundation) for Beta Cell Therapy in Diabetes (gesponsord vanuit de VS door het JDRF) waarin het UZ Brussel een prominente rol vervult. 

De sector hormonologie en tumormerkers werkt nauw samen met het BrusselsIVF en heeft eigen onderzoeksprogramma's ontwikkeld op het vlak van de biologie en preservatie van humane eicellen (www.brusselsivf.be).

Microbiologie

Het labo Microbiologie voert onderzoek ondermeer op het gebied van:

 • Bacteriële darminfecties (Verotoxineproducerende E. coli, Campylobacter/Arcobacter spp)
 • Infecties in de obstetrie (Ureaplasma urealyticum, toxoplasmose, CMV-infectie)
 • Infecties met anaëroben
 • Moleculaire technieken,
 • Antibioticabeleid
 • Data-analyse epidemiologie
 • Kwaliteitsbeheer

Het laboratorium fungeert als referentielaboratorium van het WIV voor:

 • Bordetella pertussis
 • Burkholderia cepacia complex
 • Corynebacterium diptheriae
 • Shiga-toxine producerende Escherichia coli
 • Legionella pneumophila
 • Congenitale infecties