Team Klinische Nutritie

Het team Klinische Nutritie bestaat uit artsen, diëtisten en verpleegkundigen. Het team werkt vooral samen met chirurgen, gastro-enterologen, endocrinologen en radiologen.