Interne veiligheidsrondes

Om de zorgkwaliteit te onderhouden worden doorlopend interne audits (= controles) uitgevoerd. Wekelijks zijn er veiligheidsrondes en controlechecks (‘tracers’).

Tijdens die interne audits wordt op de diensten rondgegaan of worden bepaalde processen doorlopen. Hierbij worden alle mogelijke elementen en handelingen onderzocht die een invloed kunnen hebben op de uitkomst van de patiëntenzorg of de patiëntveiligheid.

Waar nodig worden kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd.