Klinische studies

De behandeling van lymfoedeem bestaat nog maar enkele jaren. Bijgevolg is er nog heel veel actief onderzoek omtrent de verschillende mogelijkheden van diagnostiek en behandeling

Ook in het UZ Brussel zijn er klinische studies lopende met lymfepatiënten. Tijdens de consultatie met de chirurg wordt dit eventueel besproken, indien de patiënt een goede kandidaat lijkt. 

Deelname aan een klinische studie is uiteraard volledig vrijwillig.