Colonoscopie


Wat is een colonoscopie?

Bij een colonoscopie onderzoekt de arts de binnenkant van de dikke darm met een colonoscoop (een dunne flexibele buis met een camera) die via de anus wordt ingebracht. Via een colonoscopie spoort de arts volgende onregelmatigheden op:

 • Darmpoliepen
 • Darmkanker
 • Chronische ontstekingen
 • Andere onregelmatigheden

Het onderzoek kan ook gebeuren om de oorzaak te zoeken van:

 • Aanhoudende diarree
 • Constipatie
 • Bloedverlies
 • Vermagering
 • Buikpijn
 • ...


Terug naar boven


Voorbereidende consulatie

Voor het onderzoek plaatsvindt, maakt u een afspraak met de gastro-enteroloog.  Tijdens deze consultatie bespreekt de arts met u de reden van het onderzoek en uw medicatiegebruik en medische voorgeschiedenis.

Deze consultatie kan doorgaan in het ziekenhuis of via teleconsultatie. Bij een teleconsultatie krijgt u een datum waarop de arts u telefonisch zal contacteren. U hoeft zich niet naar het ziekenhuis te verplaatsen.

Terug naar boven


Voorbereiding van het onderzoek

 • Breng vooraf de arts op de hoogte over uw medicatiegebruik.
 • Het correct volgen van de voorbereiding is noodzakelijk om het onderzoek onder de optimale omstandigheden uit te voeren. De voorbereiding start met het volgen van een specifiek dieet. De arts of verpleegkundige geeft u hierover meer uitleg. Onderstaande video vat de belangrijkste informatie over het dieet nog even voor u samen.

 • Het onderzoek vindt in de voor- of de namiddag plaats. Afhankelijk hiervan moet u het vervolg van de voorbereiding volgen in een eendaags of een tweedaags schema. Uw arts brengt u hiervan op de hoogte. Onderstaande video’s* gaan dieper in op beide schema’s.

Terug naar boven


Het onderzoek

 1. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten en vindt plaats in de endoscopiezaal.
 2. De arts vraagt u om plaats te nemen op uw linkerzijde. Vervolgens krijgt u een verdovend geneesmiddel. De colonoscopie kan gebeuren tijdens een lichte sedatie. Hierbij wordt u niet volledig in slaap gebracht, maar krijgt u een licht kalmerend en pijnstillend geneesmiddel. De colonoscopie kan ook uitgevoerd worden tijdens een diepere sedatie, waarbij u wel volledig in slaap bent. Dit wordt uiteraard vooraf met u besproken door de arts.
 3. De arts onderzoekt de binnenkant van de dikke darm met een colonoscoop die via de anus wordt ingebracht.
 4. Tijdens het onderzoek kan de arts vragen aan de verpleegkundige om te duwen in de buik om zo het onderzoek vlotter te laten verlopen.
 5. Tijdens en kort na de colonoscopie kan u een opgeblazen gevoel of krampen ervaren.

Terug naar boven


Na het onderzoek

Nadat de arts het resultaat van het onderzoek met u heeft besproken en toelating geeft voor uw ontslag mag u het ziekenhuis verlaten.

Door de toegediende geneesmiddelen kunnen uw reflexen nog vertraagd zijn. Daarom mag u het ziekenhuis alleen onder begeleiding verlaten en de rest van de dag geen voertuigen besturen.

Terug naar boven


Veiligheid en risico’s

Een colonoscopie is een zeer veilig onderzoek. De combinatie van onderzoek en behandeling kan het risico op complicaties wel enigszins verhogen. In het geval er toch complicaties optreden, kan de behandelende arts meestal meteen en adequaat ingrijpen.

 • Een bloeding bij het wegnemen van poliepen/biopten kan de arts meestal onmiddellijk stoppen, zodat de patiënt er zelden gevolgen van ondervindt. Zelden kan de bloeding laattijdig optreden (1 of meerdere dagen na het onderzoek. Bij verlies van een grote hoeveelheid bloed moet u onmiddellijk contact opnemen met de dienst Gastro-enterologie of de Spoedgevallendienst.
 • Een perforatie (scheurtje) van de darmwand komt uiterst zelden voor en kan ook meestal tijdens het onderzoek gesloten worden. In uitzonderlijke gevallen is een heelkundige ingreep vereist.
 • Het risico op een infectie is in de huidige omstandigheden zo goed als uitgesloten. De colonoscoop wordt vóór elk gebruik grondig gereinigd en ontsmet, volgens de normen die wetenschappelijk en internationaal zijn opgelegd.

Terug naar boven

< Terug

*Deze video's zijn louter en alleen bedoeld om patiënten van het UZ Brussel te informeren over de voorbereiding bij een colonoscopie. Deze video's mogen niet opgevat worden als reclame voor geneesmiddelen.