Enteroscopie voor onderzoek van de dunne darm

Enteroscopie wordt gebruikt om de dunne darm te onderzoeken. Net zoals bij een gastroscopie en een colonoscopie brengen we een dunne flexibele buis met een camera in. Dit kan via de anus (retrograde enteroscopie) of via de mond (anterograde enteroscopie). De focus van een enteroscopie ligt op de dunne darm. We gebruiken dus een langere flexibele buis want de dunne darm ligt tussen de dikke darm en de maag en is gemiddeld tussen 5 en 7 meter lang.

Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd nadat er afwijkingen zijn gevonden op een videocapsule-onderzoek (zie boven) of een scan omwille van volgende redenen:

  • Behandeling van bloedende bloedvatenkluwens (angiomen) in de dunne darm
  • Opsporen van ontstekingsziekten van de dunne darm
  • Opsporen van poliepen in de dunne darm