Artsen

Prof. dr. Sandrine Aspeslagh
Prof. dr. Sandrine Aspeslagh Prof. dr. Sandrine Aspeslagh

Prof. dr. Sandrine Aspeslagh

Staflid Medische Oncologie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Over Prof. dr. Sandrine Aspeslagh

Prof. dr. Sandrine Aspeslagh is in 2006 als arts afgestudeerd aan de Ugent. Tussen 2008 en 2012 was zij werkzaam met een FWO aspirant mandaat in het labo voor inflammatie o.l.v. Prof Elewaut in het UZGent (dienst reumatologie). Ze behaalde haar doctoraat in 2012. Dat behandelde de activatie van een specifieke subset van immuuncellen (iNKT cellen) bij muizen.  Zij behaalde haar opleiding medische oncologie na een opleiding in het UZ Gent en Institut Gustave Roussy in Villejuif (Frankrijk) in 2014. Zij bleef werkzaam t.e.m. 2017 in de fase I unit o.l.v. Prof Soria van het Institut Gustave Roussy in Villejuif (Frankrijk) waarbij haar focus immunotherapeutische studies waren. Tussen juli 2017 en december 2018 was zij werkzaam in het institut Jules Bordet. Dara focuste ze zich op melanoom en fase I studies. Vanaf 2019 startte ze als kliniekhoofd in het UZ Brussel met als focus immunotherapie en urologische tumoren. Ze is ook erg actief begaan met het op punt zetten van de BSMO immunomanager website om toxiciteit t.g.vB immunotherapie op nationaal niveau krachtdadig aan te pakken.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?