Cross-tumor onderzoek (mutatiespecifiek)

Precision 2 studie Olaparib

Efficacy of Olaparib in Advanced Cancers Occurring in Patients With Germline Mutations or Somatic Tumor Mutations in Homologous Recombination Genes

In deze studie wordt het effect van het doelgericht geneesmiddel Olaparib bestudeerd bij patiënten met gevorderde kanker met een specifieke mutatie in bepaalde genen.

Lees meer


myDAvIpNi studie

Intratumoral Injection of Myeloid Dendritic Cells, Avelumab, and Ipilimumab Plus Systemic Nivolumab

In deze studie wordt de veiligheid, haalbaarheid en efficaciteit van gecombineerde immunotherapie nagegaan samen met de toediening van myeloïde dendritische cellen (myDC).

Lees meer


Precision 2 studie Afatinib

An Explorative Study of Afatinib in the Treatment of Advanced Cancer Carrying an EGFR, a HER2 or a HER3 Mutation

In deze studie wordt het effect van het doelgericht geneesmiddel Afatinib bestudeerd bij patiënten met een lokaal gevorderde of gemetastaseerde kanker met een specifieke mutatie in bepaalde genen.

Lees meer


LuSCID studie

Clinical Trial of SBRT and Systemic Pembrolizumab With or Without Avelumab/Ipilimumab+ Dendritic Cells in Solid Tumors (Luscid)

In deze studie wordt de werkzaamheid van precieze bestraling gecombineerd met toediening van myeloïde dendritische cellen (myDC) en verschillende immuuntherapiebehandelingen die telkens op een andere manier inspelen op de tumorontwikkeling.

Lees meer