Kinderurologie

 • Aangeboren afwijkingen van de nieren en de urinewegen (opvolging en heelkundige behandeling)
  • Pyeloureterale junctie stenose
  • Vesico-ureterale reflux
  • Duplex nieren
  • Ureterocele
  • Congenitale mega-ureter
  • Urethraklep
 • Urinaire incontinentie
  • Overdag: broekplassen of incontinentie diurna.
  • 's Nachts: bedplassen of  enuresis nocturna.
  • Gemengde incontinentie.
 • Lage en hoge urinewegeninfecties
 • Nierstenen (extracorporele verbrijzeling (ESWL), uretero-renoscopie, percutane litholapaxie)
 • Hematurie
 • Neurogeen blaaslijden: zoals bij patiëntjes met spina bifida, posttraumatisch.
 • Heelkunde van urologische tumoren
  • Nier
  • Blaas
  • Testis
 • Genitale afwijkingen
  • Fimosis
  • Hypospadias
  • Cryptorchidie
  • Torsio testis
  • Hydrocele , zaadstrengkyste
  • Stoornissen in de sexuele differentiatie