Artsen

De medische staf op de dienst Neonatologie bestaat uit neonatologen (dit zijn kinderartsen met een bijzondere bekwaamheid in intensieve zorgen van pasgeborenen). Zij worden bijgestaan door assistenten (kinderartsen in opleiding) en een fellow neonatoloog (kinderarts in opleiding tot neonatoloog).

Indien een kindje specifieke medische problemen heeft, wordt het advies van andere artsen-specialisten ingeroepen (kindercardioloog, kinderchirurg, kinderneuroloog, …).

De verantwoordelijkheid van een neonatoloog

Elke neonatoloog is verantwoordelijk voor een aantal kindjes en onderzoekt hen dagelijks.

De neonatologen staan in voor de zorg van de baby’s van de NICU- en N*-afdeling, van de materniteit en het verloskwartier en voor de begeleiding van het transport van en naar andere ziekenhuizen.

Daarnaast besteden ze ook tijd aan onderwijsopdrachten en wetenschappelijke activiteiten.

Beschikbaarheid van de dokters

De dokters zijn van 8.30 tot 17 uur aanwezig op de afdeling.

Tussen 17 en 8.30 uur nemen twee wachtdokters de dienst over. Zij brengen de nacht door in het ziekenhuis.

Een neonatoloog blijft ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend permanent bereikbaar en oproepbaar in geval van problemen.

 


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?