Verpleegkundigen

Op de dienst Neonatologie werken een vijftigtal verpleegkundigen waaronder pediatrische verpleegkundigen, vroedvrouwen, adjunct-hoofdverpleegkundigen en een hoofdverpleegkundige.

De NICU- en N*-afdeling krijgen elk een team toegewezen in functie van de bezettingsgraad. De toewijzing van de patiënten gebeurt door de hoofdverpleegkundige of adjunct-hoofdverpleegkundige.

Beschikbaarheid van de verpleegkundigen

De verpleegkundigen werken in een shift van 12 uur met voldoende aandacht voor rustpauzes en een half uur middagpauze tussen 12.30 en 14 uur. Sommige verpleegkundigen werken halve dagen.

Elke dag vindt een overlegmoment plaats tussen de dag- en nachtploeg van 7 tot 7.15 uur en van 19.15 tot 19.30 uur.

  • Marianne Peelman, hoofdverpleegkundige
  • Brenda van Delft, adjunct-hoofdverpleegkundige
  • Inez Vereecke, adjunct-hoofdverpleegkundige
  • Ann Van Breedam, sociaal verpleegkundige