Kangoeroezorg

Al van bij de opname worden ouders zo snel en zo veel mogelijk bij de verzorging van hun kindje betrokken. Dit kan zich in het begin beperken tot aanwezig zijn, de baby aanraken en zacht toespreken. Zodra de toestand van de baby stabiel is, is een meer actieve manier van koesteren mogelijk via het kangoeroeën.

Hoe werkt het?

De baby wordt op de blote huid van mama of papa gelegd en toegedekt om temperatuurverlies te voorkomen. Dit huidcontact bevordert de ademhaling, hartslag en emotionele ontwikkeling van het kind. Het is ook goed voor een hechtere ouder-kind-binding en voor de mama heeft het een positieve invloed op de melkproductie.

Wanneer?

De gezondheidstoestand van de baby bepaalt of kangoeroeën mogelijk is of niet. Leeftijd en gewicht spelen daarbij geen rol. Kangoeroeën kan zelfs wanneer een baby een infuus heeft op het hoofdje, in een arm of been of wanneer het kindje elektroden draagt. De verpleegkundige zal in dit geval uitleggen wat er gebeurt of wat het betekent wanneer er een alarm afgaat bij een bepaald toestel.

Waar rekening mee houden?

Wie met zijn kindje wil kangoeroeën moet wel dagelijks een douche of bad nemen en propere kledij aantrekken die gemakkelijk aan en uit kan getrokken worden en die bij voorkeur vooraan open kan. Die kledij is best niet te warm gezien het op de afdeling al vrij warm is. Propere en verzorgde handen en nagels zijn ook een must.

Kangoeroezorg op de dienst Neonatologie in het UZ Brussel