Epilepsie

Epilepsie, in de volksmond "vallende ziekte" genoemd, komt voor bij ongeveer 1 op 150 à 200 mensen. Een epileptische aanval wordt veroorzaakt door een verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen, hierbij ontstaat er een kortsluiting. De storing in de hersenen kan beperkt blijven tot een bepaald gebied of kan zich uitbreiden over de gehele hersenen. Zo'n kortsluiting kan vele oorzaken hebben, maar is meestal het gevolg van beschadiging van de hersenschors, door bv littekenweefsel (als gevolg van een infectie), een ongeval, een hersenbloeding, vaatmisvormingen, hersentumoren.

Wat biedt de dienst Neurologie?

  • Diagnose

    De diagnose van epilepsie wordt gesteld via de beschrijving en eventueel observatie van de klachten. Een elektro-encefalogram (EEG) kan helpen bij het stellen van deze diagnose.
  • Beeldvorming

    Om bepaalde oorzaken van epilepsie uit te sluiten, kan uw behandelend neuroloog besluiten om verdere beeldvorming te doen van uw hersenen.
  • Behandeling en opvolging

    Er zijn heel wat verschillende medicamenteuze behandelingen voor epilepsie op de markt. Het is belangrijk om samen met uw behandelend neuroloog naar een middel te zoeken waarbij de epilepsieaanvallen afnemen of verdwijnen en waarbij de nevenwerkingen minimaal zijn. Regelmatige opvolging en eventuele bijsturing van deze behandeling is essentieel. In sommige gevallen kan uw neuroloog overwegen een heelkundige ingreep uit te voeren op de zone van de hersenen die verantwoordelijk is voor het optreden van de aanvallen.