Geheugen en dementie

Bij geheugenklachten is het belangrijk dat we de ernst, de evolutie en het karakter van de geheugenklachten goed in kaart kunnen brengen. Daarom brengt u bij een eerste geheugenconsultatie best iemand mee uit uw omgeving.

Wat biedt de dienst Neurologie?

 • Diagnostiek

  Om tot een diagnose te komen is het belangrijk om de voorgeschiedenis van de patiënt goed in beeld te brengen. De neuroloog probeert zicht te krijgen op de evolutie van de geheugenklachten en verstoring van andere cognitieve functies.
 • Beeldvormingsonderzoek

  In sommige gevallen kan uw neuroloog u voorstellen een scan van het hoofd te laten maken.
 • Genetische testing

  Sommige vormen van dementie zijn erfelijk en dit kan dan ook nagegaan worden door genetische testen (meestal door middel van een bloedafname).
 • Lumbaalpunctie

  Hierbij zal uw neuroloog wat ruggenmergvocht afnemen door middel van een naald. Dit vocht wordt onderzocht in het laboratorium en kan helpen bij het stellen van de correcte diagnose.
 • Cognitieve revalidatie bij dementie

  Dit gezamenlijk programma vanuit de diensten Neurologie en Geriatrie van het UZ Brussel heeft de volgende doelstellingen:
  • Het aanleren van alternatieve strategieën om bepaalde dagelijkse handelingen te kunnen stellen en dit door gebruik te maken van de nog bewaarde cognitieve vaardigheden.  
  • Het opleiden van naasten die de patiënten in hun dagelijks leven bijstaan.
  • Het geven van raad over en het toezicht houden op de aanpassingen in de dagelijkse omgeving waarmee de cognitieve moeilijkheden ondervangen kunnen worden.
  • Het verstrekken van informatie aan de patiënten, de omgeving en de zorgverleners en dit over de ziekte, het verloop van de ziekte en de gevolgen ervan