Informatiegesprek met de PGT-coördinator

Aansluitend op de eerste consultatie bij de arts-geneticus spreekt u met de PGT-coördinator en/of een sociaal-verpleegkundige.

Zij zal/zullen de praktische gang van zaken overlopen en het PGT-toestemmingscontract met jullie doornemen. Dat contract moeten jullie later ondertekenen vóór de behandeling kan starten. 

< Terug