Aanmelden

  1. Na de inschrijving van uw kind ontvangt u een aanmeldingsformulier.
     
  2. Met het aanmeldingsformulier meldt u aan bij het secretariaat Kinderpsychiatrie (routenummer 995).
     
  3. De leefgroepbegeleider komt uw kind in de wachtzaal ophalen om samen naar de leefgroep te gaan.