Expertise

Kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouder(s) kunnen voor kinderpsychiatrische zorg terecht bij PAika, de Psychiatrische Afdeling voor infants, kinderen en adolescenten van het UZ Brussel.

De zorg wordt op maat van het kind en afhankelijk van de problematiek aangeboden:

  • Via ambulante zorg in de polikliniek
  • Via residentiële zorg met hospitalisatie:
    • In de dagkliniek voor kinderen van 0 tot 6 jaar (’t Ketje)
    • In de opname-eenheid voor kinderen tussen 6 en 12 jaar (Kids) en voor jongeren tussen 12 en 18 jaar (Teens)